Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Colectarea incasarilor din statiile mari statii mici si agentiile de voiaj de pe raza STFC Timisoara si transportul valorilor la banca" Lot I si Lot II


Anunt de participare (utilitati) numarul 143679/15.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: Str. Garii , nr. 2a, Localitatea: Timisoara, Cod postal: RO-300166, Romania, Punct(e) de contact: birou Patrimoniu Achizitii, Tel. +40 0731990442, In atentia: dl. Sandu Glujdea, Email: [email protected], Fax: +40 0372561611, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI TIMISOARA
Adresa postala: STR.GARII , NR. 2A, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: RO300166, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL PATRIMONIU ACHIZITII, Tel. +40 731990440, In atentia: DL. SANDU GLUJDEA, Fax: +40 372561611
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Colectarea incasarilor din statiile mari statii mici si agentiile de voiaj depe raza STFC Timisoara si transportul valorilor la banca"Lot I si Lot II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: subunitatile STFC Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot I-"Colectarea incasarilor din statiile mari si agentiile de voiaj depe raza STFC Timisoara si transportul valorilor la banca" siLot II -"Colectarea incasarilor din statiile mici de pe raza STFCTimisoara si transportul valorilor la banca
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64100000-7 - Servicii postale si de curierat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conf. caietului de sarcini
GRAFICUL DE COLECTAREAINCASARILORDIN STATIILE MICI DE PE RAZASTFC TIMISOARA LOTUL IINr.crt. Sectia de
CirculatieStatiaZilele de colectareUnitatea Banca TransilvaniaI T-s.N.-JimboliaCarpinis 1ori/sapt1Jimbolia1 ori/sapt.2Sacalaz1 ori/sapt.II T-s.N.-Deta3Timiseni1 ori /luna4Jebel1 ori /luna5Deta1 ori /lunaIII T-s.N.-Caransebes6Ts-Est1 ori/sapt.7Remetea Mare 1 ori/sapt.8Recas1 ori/sapt.9Topolovat1 ori/sapt.10Chizatau2 ori/luna11Belint2 ori/luna.14Gavojdia2 ori/luna15Jena 2 ori/luna16Cavaran2 ori/luna17Zagujeni2 ori/lunaIV T-s. N.-Aradul Nou18Sanandrei 1 ori/sapt19Baile Calacea1 ori/sapt20Ortisoara1 ori/sapt21Vinga1 ori/sapt22Sag1 ori/sapt.23Aradul Nou 2 ori/sapt.V T-s. N.-Buzias24Buzias2 ori/luna25Sinia 1 ori/luna26Sacosul Mic 1 ori/lunaVI Arad-Zerind27Santana1 ori/sapt.28Simand1 ori/sapt.29Nadab1 ori/sapt.30Chisineu Cris1 ori/sapt.31Zerind1 ori/lunaVII Arad-Curtici32Sofronea1 ori/sapt.33Curtici1 ori/sapt.VIII Arad-Deva34Glogovat 1 ori/sapt.35Ghioroc 2 ori/luna36Paulis1 ori/sapt37Radna 2 ori/sapt38Milova 1 ori/sapt.39Conop1 ori/sapt40Barzava1 ori/sapt41Batuta1 ori/luna42Varadia3 ori/luna43Savarsin3 ori/luna44Ilteu 3 ori/luna45Zam 3 ori/luna46Campuri Surduc 3 ori/luna47Gurasada 3 ori/luna48Ilia 3 ori/luna40Branisca 3 ori/lunaIX C-sebes-Orsova50Balta Sarata1ori /luna51Valea Timisului1ori/luna52Valisoara1 ori /luna53Slatina Timis1 ori/luna54Armenis2 ori/luna55Teregova2 ori/luna56Domasnea Cornea1 ori/luna57Crusovat1 ori/luna58Iablanita2 ori/luna59Mehadia1 ori/luna60Baile Herculane2 ori/luna61Toplet1 ori /luna62Orsova 2 ori/lunaX C-sebes-Resita?Oravita64Cornutel Banat 1 ori/luna65Brebu 1 ori/luna66Oravita 1 ori/lunaXI Lugoj- Ilia68Cliciova 2 ori/luna69Manastur2 ori/luna70Faget2 ori/luna71Margina2 ori/luna72Holdea 1 ori/luna73Ohaba 1 ori/luna74Dobra 1 ori/lunaXII Simeria-Lupeni75Bacia 1 ori/luna76Calan3 ori/luna77Bretea Strei 3 ori/luna78Subcetate3 ori/luna79Pui3 ori/luna80Baru Mare 3 ori/luna81Banita?XIII Simeria-AurelV.82Turdas 1 ori/luna83Orastie3 ori/luna.84Aurel Vlaicu 2 ori/lunaGRAFIC DE COLECTARE A VALORILOR LOTUL ILocatie Ziua si ora colectare
ST TIMISOARA N Luni- Vineri intre10-13
AG V TIMISOARA?
STATIA ARAD?
AG V ARAD?ST DEVA?
ST SIMERIA?ST PETROSANI Luni- Vineri intre 10-13ST CARANSEBES?AG V CARANSEBES Luni, vineri10-13
ST LUGOJ Luni, mierc, vin10-13
ST RESITA NORD Luni, mierc, vin10-13AG V RESITA Luni, vin10-13
AG V HUNEDOARA Luni, Vineri10-13
Valoarea estimata fara TVA: 132, 492RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum de 670, 80 lei pentru Lot I si 654, 12 lei Lot II , valabila 60 zile de la data limita de depunere a ofertei.Garantia de participare se va depune in contul nr.RO34BPOS36003308034ROL01 sau la casierie, OP ; scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante, in orig; -orice alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia sau daca oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. In cazul unei contestatii , in masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006 cu modif.si completarile ulterioare, va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului.Echivalenta lei / euro se va face la data de depunere a ofertelor mentionata in anuntul de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor de achizitie publica: 5% fara TVA(2, 5% pt.IMM)din valoarea de atribuire a contractului b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) - retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; - orice alt Instrument de garantare .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-1) Declaratie privind eligibilitatea2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/20063) Certiuficat fiscal privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta5) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 691) din OUG nr. 34/2006persoane cu functie de decizie : Blagaila Florin- Director , Mihalcioiu Elena - Contabil Sef, Venter Monica? resp contract Sef Serv VV. , Glujdea Sandu ?ec. Birou Patrimoniu Achizitii ., BrindescuTraian - Sef ServiciuJuridic , Popa Ioan - Sef Serv. Tehnic, Pirvu Valentin- Sef Div.Com., Vlaicu Gheorghe - Sef Birou Patrimoniu Achizitii . Se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator. Certificat constatator, emis, de catre ORC de pe langa Tribunalul teritorial, - ofertantul clasat pe primul loc va prezenta conformitatea documentului in original sau copie legalizata ;
- se va mentiona faptul cainformatiile cuprinse in certificat sunt reale /valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii generale si declaratie privind cifra medie de afaceri care vizeaza activitatea din cel multultimii 3 ani;
- orice documente care pot fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare
Modalitatea de indeplinire
-documentul se va prezenta in originalul semnat si stampilat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.lista a principalelor servicii similare executate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante servicii .2) declaratie prvind efectivele medii anuale ale pers.angajat si al cadrelor de conducere;3)declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;4) declaratie pe proprie raspundere referitoare la subcontractanti;
Modalitatea de indeplinire
- se vor completa formularele din sectiunea formulare
certificate care atesta implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001, sau echivalent.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
-Se vor prezenta, in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.05.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.06.2013 10:00
Locul: STFC Timisoara , str. Garii, nr. 2a , Serviciul Tehnic, cam 26 .
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Mai multi op.economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna (asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare), caz in care, in cadrul ofertei se va depune un acord de asociere. At.cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, sit. econ.si financiara si/sau capacit.tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor.Capacit.econ.si financiara si/sau cea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indif.de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si tert sustinator, caz in care acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, in orig.al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat, la dispozitia ofertantului res.financiare si/sau tehnice si profesionale invocate (persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in sit.care determina excluderea din procedura conf.prevederi art.69^1, art.180 si art.181, lit.a, c^1 si d din OUG 34/2006).Ofertantul are dreptul de a subcontracta o parte din contractul respectiv;In cazul in care doua sau mai multe oferte, clasate pe primul loc , contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit operatorului economic a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care-l considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
STFC Timisoara - Serv Juridic
Adresa postala: Timisoara , str. Garii, nr. 2a, Localitatea: Timisoara , ,Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 0731990447, Email: [email protected], Fax: +40 256/201654, Adresa internet (URL): -
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2013 11:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer