Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Colectoare de canalizare si statie de epurare, ape uzate menajere, localitatea Sagna, judetul Neamt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.538.490 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. VLANDA COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 32104/12.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13313
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SAGNA
Adresa postala: sat: SAGNA, com: SAGNA, jud: NEAMT, Localitatea: Sagna, Cod postal: 617395, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE IACOB, Tel.0233/766002, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0233/766213, Adresa internet (URL): www.primariasagna.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Publica Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Colectoare de canalizare si statie de epurare, ape uzate menajere, localitatea Sagna, judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sat: Sagna
com: Sagna
jud: Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il constituie construirea si dotarea cu utilaje si echipamente a sistemului de Colectoare de canalizare si statie de epurare, ape uzate menajere, localitatea Sagna, judetul Neamt
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 538, 490RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VLANDA COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. MIHAI VITEAZU NR. 3 - 5, Localitatea: ROMAN, Cod postal: 611134, Romania, Tel.0233/208091, Email: [email protected], Fax: 0233/742183, Adresa internet (URL): --
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3538490.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
pana la data de 21.10.2007
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2007 12:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer