Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COLEGIUL NATIONAL "VL. STREINU"


Concesionare numarul 193/17.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLEGIUL NATIONAL "VL.STREINU"
Adresa postala: Gaesti, N.Titulescu 24-26, Dambovita, Localitatea: Gaesti, Cod postal: 135200, Romania, Punct(e) de contact: cristina popovici, Tel.0245713351, In atentia: DEPARTAMENTULUI CONTABILITATE, Email: [email protected], Fax: 0245713358
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
COLEGIUL NATIONAL "VL. STREINU"
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: INCINTA COLEGIULUI NATIONAL "VL. STREINU"
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
CONCESIONARE TERENURI
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
70332100-8 - Servicii de gestionare a terenurilor (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
35MP RESPECTIV 20MP
Valoarea estimata fara TVA: 10 Moneda: EUR
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
NU ESTE CAZUL
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA DATE ACHIZITIECALIFICAREA OFERTANTILORELABORAREA OFERTELORPREZENTAREA OFERTEIDESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTEIATRIBUIREA CONTRACULUI DE ACHIZITIEPUBLICA
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NU ESTE CAZUL
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NU ESTE CAZUL
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
CEA MAI BUNA OFERTA
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
NU ESTE CAZUL
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 29.08.2007 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Altele
-
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
COLEGIUL NATIONAL "VL. STREINU"
Adresa postala: GAESI, DAMBOVITA, Localitatea: GAESTI, Cod postal: 135200, Romania, Tel.0245713351, Email: [email protected], Fax: 0245713358
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
COLEGIUL NATIONAL "VL. STREINU"
Adresa postala: GAESTI, DAMBOVITA, Localitatea: GAESTI, Cod postal: 135200, Romania, Tel.0245713351, Email: [email protected], Fax: 0245713358
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer