Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COLIERE DE STRINGERE PENTRU TEVI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.798.404 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROGRES STYLE SRL
Anunt de atribuire numarul 144617/27.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140352
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: IONEL LAPTES, Tel. +40 241664046, Email: [email protected], Fax: +40 241662577, Adresa internet (URL): SC RAJA SA Str. CALARASInr. 22-24, CONSTANTA, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
COLIERE DE STRINGERE PENTRU TEVI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC RAJA SA CONSTANTA STR.CALARASI NR.22-24
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE COLIERE INOX, TABLA SI OTEL BETON
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163210-5 - Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 798, 404RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S125-214998din29.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68647 Denumirea: COLIERE DE STRINGERE PENTRU TEVI
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROGRES STYLE SRL
Adresa postala: STR.STRAJERULUI NR.3, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 902123, Romania, Tel. 0241/633840, Fax: 0241/633840
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9756500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2951650.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 68648 Denumirea: BARE
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROGRES STYLE SRL
Adresa postala: STR.STRAJERULUI NR.3, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 902123, Romania, Tel. 0241/633840, Fax: 0241/633840
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1191300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 569994.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 68649 Denumirea: TABLA NEAGRA
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROGRES STYLE SRL
Adresa postala: STR.STRAJERULUI NR.3, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 902123, Romania, Tel. 0241/633840, Fax: 0241/633840
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2486042.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1276760.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca seconstata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor'Derularea Acordului cadru1. In baza acordului-cadru incheiat, ulterior se vor incheia contracte de achizitie publica subsecvente acordului-cadru, ori de cate ori autoritatea contractanta solicita acest lucru. De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract subsecvent acordului-cadru, autoritatea contractanta are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei.2. Operatorul economic semnatar al acordului-cadru isi asuma ca obligatie principala fata de autoritatea contractanta, furnizarea de produse, astfel cum a fost prevazut in acordul-cadru respectiv, ori de cate ori autoritatea contractanta solicita acest lucru.Contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia, de regula, in termen de 4 zile de la data cand autoritatea contractana solicita incheierea unui contractsubsecvent.3. Daca operatorul economic, caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului subsecvent depaseste cantitatea estimata prevazuta pentru contractele subsecvente, atunci autoritatea contractanta poate initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi acoperita.4. Daca operatorul economic, caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria sa culpa, autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea intregii cantitati necesare. Operatorul economic in culpa va suferi consecintele prevazute pentru neindeplinirea obligatiilor in sarcina sa.5. In baza acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente cu operatorul economic semnatar al respectivului acord- cadru, numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in acord.6. Termenul maxim de livrare a produselor este de pana la 3 zile, de la data emiterii comenzii catre autoritatea contractanta;8. Pentru contractele subsecvente care urmeaza sa fie atribuite, elementele/conditiile considerate esentiale care trebuiesc indeplinite se refera la: -obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica prezentata in cursul procedurii de atribuire, in special in ceea ce priveste descrierea produselor care urmeaza sa fie livrate si nivelul calitativ al acestora;
- duratele/termenele de livrare incepand din momentul incheierii contractului, garantiile acordate, orice alte elemente care au fost luate in considerare in procesul de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;
- preturile unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul economic le-a prevazut in propunerea financiara;Incheierea acordului ?cadruAcordul- cadru de furnizare se semneazadupa 11 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii, in perioada de valabilitate a ofertei.Garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract -subsecvent.Preturile unitare aferente acordului cadru, prevazute in oferta financiara , exprimate in lei, ramin neschimbate pentru primul contract subsecvent, care are valabilitate pana la 31.12.2013.La finalizarea primului contract subsecvent, daca este cazul, se va putea opera ajustarea preturilor unitare ofertate.Ajustarea se va face pe baza evolutiei indicilor de prĂȘt publicati de Institutul National de Statistica, in conditiile Art.97/HG 925/2006.Formula de ajustare : V= VO x CAV = Valoarea ajustata a pretului unitar din oferta financiara ;VO = Valoarea pretului unitar din oferta financiara ;CA = Coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA A SC RAJA SA
Adresa postala: str.Calarasi nr.22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Fax: +40 241662577, Adresa internet (URL): www. rajac.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer