Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Comanda carte de biblioteca august 2011


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.751 RON

Castigatorul Licitatiei: RAO DISTRIBUTIE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 114789/12.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt
Adresa postala:  Bd. Republicii, nr.15, Localitatea:  Piatra-Neamt, Cod postal:  610005, Romania, Punct(e) de contact:  Liliana Zodieru, Tel. 0233210379, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0233211524, Adresa internet (URL):  www.bibgtkneamt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica locala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati ale bibliotecilor si arhivelor (CAEN 9101)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Comanda carte de biblioteca august 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Biblioteca Judeteana"G.T.Kirileanu" Neamt,
Bd.Republicii, nr.15
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Negociere cu sursa unica. Produsul/produsele respective pot fi furnizate doar deanumiti ofertanti, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate; Din punct de vedere biblioteconomic si comercial se considera produse unice intrucat au elementele de identificare unice, standardizate, recunoscute si utilizate in plan intenational prin ISBN (International Standard Book Number) definit prin ISO 2108.OPT in intervalul 24-31 al lunii curente cf. Ordin 2281/7 iulie 2009.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22113000-5 - Carti de biblioteca (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 750.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
735, 736, 905, 1212, 1261, 1234, 1237, 1238, 1387/09.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1387/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (48 titluri, 146 exemplare), rabat 30%
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAO DISTRIBUTIE S.R.L.
Adresa postala:  STR. TURDA, NR. 117-119, BL. 6, SECT.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011322, Romania, Tel. 0212241231, Email:  [email protected], Fax:  0212241472, Adresa internet (URL):  www.raobooks.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4303.22 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2966.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1237/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (30 titluri, 85 exemplare), rabat 30%
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul European pentru Cooperare Cultural Stiintifica
Adresa postala:  str.Lascar Catargi nr.43, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700107, Romania, Tel. 0232230197, Email:  [email protected], Fax:  0232230197, Adresa internet (URL):  www.euroinst.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2004.13 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1405.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1234/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (33 titluri, 209 exemplare), rabat 25%
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Casa Editoriala ReginaSRL
Adresa postala:  Str.Carpati, nr.16, bl.914, et.7.ap.34, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700729, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2173.39 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1630.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 735/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (8 titluri, 29 exemplare), rabat 25%
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRAZI SA Editura Scripta
Adresa postala:  B-dul Theodor Pallady, nr.66, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  032266, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 551.38 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 413.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1238/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (27 titluri, 164 exemplare), rabat 25%
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PORTILE ORIENTULUI SRL
Adresa postala:  Str.Carpati, nr. 10, bl.912, ap.2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700729, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2123.85 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1556.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1212/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (52 titluri, 123 exemplare), rabat 25%
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DIVERSCART SRL EDITURA TIPOMOLDOVA
Adresa postala:  Str.Privighetoarea, nr.9, jud.Iasi, Localitatea:  Valea Lupului, Cod postal:  700410, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5507.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4111.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 905/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (6 titluri, 27 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ED VASILIANA
Adresa postala:  str. Vitejilor, nr. 21, bl. A6, et. 4, ap. 3, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700407, Romania, Tel. 0332421250, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0332421250
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 695.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 695.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1261/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (51 titluri, 267 exemplare), rabat 22%
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IVO PRINT SRL
Adresa postala:  Str.Baiculesti, nr.5, bl.A3, sc.B, ap.56, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013188, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3051.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1862.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 736/09.08.2011 Denumirea: Comanda carte de biblioteca (1 titlu, 2 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BIBLIOTHECA SRL
Adresa postala:  Str.Nicolae Radian, KB2/3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130062, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110.09 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt - Sectia comerciala
Adresa postala:  B-dul Republicii, nr.16, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610005, Romania, Tel. +40233.212.717, Email:  [email protected], Fax:  +40233.232.363
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a Cons.Jud. Neamt
Adresa postala:  Str. Alexandru cel Bun, nr.27, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610004, Romania, Tel. +40233.212.890, +40233.213.670, Adresa internet (URL):  www.cjneamt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2011 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer