Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Combustibil tip M


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
851.358 RON

Castigatorul Licitatiei: SC OMNIMPEX AGRO-INDUSTRIAL SRL
Anunt de atribuire numarul 72516/23.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 63452
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: Florica Partenie, Tel.0250731016 int.130, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Combustibil tip M
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de asfalt Vladesti care se afla la 10 km de Rm. Valcea pe drumul spre Olanesti(DN64
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia este necesara pentri buna functionare a statiei de asfalt Vladesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
851, 357.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S38-055515din25.02.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19087 Denumirea: Combustibil tip M
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OMNIMPEX AGRO-INDUSTRIAL SRL
Adresa postala: Str. dr. Nicolae Stoianovici, nr.2, Opera Center II, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050558, Romania, Tel.0213173626, Fax: 0213173626
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 783613.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 851357.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia este postata pe SEAP.In urma analizei ofertei financiare s-a constatat ca oferta admisibila depusa de SC OMNIMPEX AGRO INDUSTRIAL SRL, in valoare de 851357, 5 lei fara TVA, depaseste valoarea estimata a contractului. S-a solicitat ordonatorului de credite, printr-o "NOTA justificativa"suplimentarea fondurilor alocate initial cu suma de 67744.06 lei fara TVA. Fondurile au fost aprobate si alocate prin angajamentul bugetar nr. 5972/22.05.2009.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apelPitesti -Sectia contencios administrativ
Adresa postala: Str. Victoriei, nr.22, loc, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, ,Romania, Tel.0248/624940, Fax: 024821800.
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/2104641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic contencios al Primariei Municipiului Rm. Valcea
Adresa postala: str. G-ral Praporgescu, nr.14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240595, ,Romania, Tel.0250/731016, Fax: 0250/731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2009 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer