Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Comcesionarea serviciului de salubrizare al comunei Podari


Concesionare numarul 562/29.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PODARI (PRIMARIA PODARI)
Adresa postala: COMUNA PODARI, Localitatea: Podari, Cod postal: 207465, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN GHEORGHITA, Tel.0251339155, Email: [email protected], Fax: 0251339155
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Comcesionarea serviciului de salubrizare al comunei Podari
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Comuna Podari, judetul Dolj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarea serviciului de salubrizare al comunei Podari
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90121000-1 - Servicii generale privind deseurile (Rev.1)
90121100-2-Servicii de colectare a deseurilor (Rev.1)
90121200-3-Servicii de transport de deseuri (Rev.1)
90211000-9-Servicii de maturare a strazilor (Rev.1)
90212000-6-Servicii de deszapezire (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
conform caietului de sarcini si fisei de date achizitii
Intervalul: intre: 200, 000si220, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
conform caietului de sarcini si fisei de date achizitii
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: - Declaratie privind eligibilitaetea- Declaratie pe propria rspundere privind neincadrarea in prevederile art 181 din O.G 34/2006- informatii generale privind ofertantul- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor catre stat- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- Certificat de inregistrare si codul Unic- atestare ANRSC- stattutul de organizare si functionare al societatii
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: - ultimul Bilant contabil si balanta de verficare- scrisoare de bonitate financiar bancara
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: - declaratie privind dotarile si utilajele specifice- dotari cu capacitati de precolectare- Declaratie pe propria raspundere privind numarul de personal angajat si personal tehnic de specialitate de care dispune- lista principalelor servicii prestate
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
- conform fisei de date a achizitiei si a caietului de sarcini
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 11.09.2008 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Pretul caietului de sarcini este de 100 lei si pot fi platiti la caseria autoritatii contractante din Comuna Podari, str dunarii, nr 67, judetul Dolj.Garantia de participare este de 100 lei si poate fi platita cu scrisoare de garantie bancara sau la caseria autoritatii contractante din Comuna Podari, str dunarii, nr 67, judetul Dolj.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr 6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr 6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2008 12:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer