Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Completarea sistemelor clasice existente de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara la o serie de cladiri aflate in proprietatea publica judet Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.036.413 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Termo-Invest SRL
Anunt de atribuire numarul 97927/27.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 88165
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BACAU
Adresa postala:  Calea Marasesti nr.2, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Punct(e) de contact:  Mariana Mitruti, Tel. 0234-537200, Email:  [email protected], Fax:  0234-535012, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Completarea sistemelor clasice existente de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara la o serie de cladiri aflate in proprietatea publica judet Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Conform documentatiei de atribuire
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie?Completarea sistemelor clasice existente de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara la o serie de cladiri aflate in proprietatea publica a judetului Bacau?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261215-4 - Lucrari de acoperire cu panouri solare (Rev.2)
50721000-5-Reconditionarea instalatiilor de incalzire (Rev.2)
71321200-6-Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 036, 412.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Termen de executie
20%
Descriere:
2.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
3.
Perioada de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nu este cazul
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6111 Denumirea: Completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza en. solara
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Termo-Invest SRL
Adresa postala:  str. Nordului nr. 38, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600241, Romania, Tel. 0234-519519, Fax:  0234-519519
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3552941.18 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3036412.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Din punct de vedere tehnic SF-ul nu poate fi postat pe SEAP.Acesta va fi pus la dispozitia operatorilor economici interesati de la sediul autoritatii contractante pe suport magnetic CD.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Strada Stefan cel Mare nr.4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600356, Romania, Tel. 0234-513296, Email:  [email protected], Fax:  0234-514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Strada Stefan cel Mare nr.4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600356, Romania, Tel. 0234-513296, Email:  [email protected], Fax:  0234-514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Bacau
Adresa postala:  Calea Marasesti nr.2, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Tel. 0234-537200, Email:  [email protected], Fax:  0234-535012, Adresa internet (URL):  www.csjbacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2010 10:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer