Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Compresoare de aer fixe, centrifuga de ulei turbina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
817.870 RON

Castigatorul Licitatiei: Intercom S.A.
Anunt de atribuire numarul 141275/01.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134299
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI; str. Energeticianului, nr. 25., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse Energie, Tel. +40 253372556-6310, In atentia: ing. Zamfiroiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Compresoare de aer fixe, centrifuga de ulei turbina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central al Sucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Compresoare de aer fixe, centrifuga de ulei turbina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42123410-4 - Compresoare de aer fixe (Rev.2)
42931000-1-Centrifuge (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
817, 870RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 103/ER Denumirea: Compresoare de aer fixe, centrifuga de ulei turbina
V.1) Data atribuirii contractului 28.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Intercom S.A.
Adresa postala: Str. Stirbei Voda nr. 103A, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240588, Romania, Tel. 0250741404, Email: [email protected], Fax: 0250741404, Adresa internet (URL): www.intercom-itc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 900000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 817870.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofert care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de red cu 50% pentru criteri legate de cifra de afaceri si GBE, conform Legii nr346/2004.Ofert este obligat sa prezinte eventuale ob asupra proiect de contr si alte clarificari pentru elab ofertei, in conditi prevazute in OUG nr34/2006 si HG 925/2006. Doc de calificare solicitate prin FDA vor fi obligatoriu prezentate, in caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila (exceptie cazul in care ofert prezinta declaratie pe propria raspundere conform art11 alin4 din HG925/2006.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofert trebuie sa mentioneze succint, dar precis, mod concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. In caz in care uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe proprie raspundere, ofertant are obligatia de a prezenta/completa certificate/doc edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritati contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Nu se admit completari cu doc dupa inceperea sedintei de deschidere.Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la doc depuse, daca este cazul.Se va preciza obligatoriu perioada de valab a ofertei, termen de scadenta la plata al facturilor si mod de constituire a GBE a contract. Doc din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul soc ofertante care va mentiona: prezentul este conform cu originalul semnat si stampilat.In caz in care pe loc 1 sunt clasate mai multe oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita ofertanti respectivi o noua oferta financiara, in plic inchis, pana la stabilirea ofertei castigatoareIn caz de oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, sit ec si fin, se aplica conf Anexei nr2 din Ordi ANRMAP509/201
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2013 14:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer