Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - concesionare 35 mp teren


Concesionare numarul 667/03.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Lupeni
Adresa postala: Revolutiei nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Punct(e) de contact: Cristofor Alin Condoiu, Tel.0254560504, In atentia: Eva Brisc, Email: [email protected], Fax: 0254560515, Adresa internet (URL): www.lupeni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
concesionare 35 mp teren
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul Lupeni
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
se concesioneaza 35 mp teren, situat in Lupeni, inscris in C.F. nr. 979 - Barbateni
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
70321000-7 - Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
35 mp
Intervalul: intre: 25, 000si30, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
certificat constatator emis de ORC, CUI, actul constitutiv al societatii, imputernicire in original acordata persoanei care reprezinta ofertantul, formularele a-f din documentatie
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil vizat si inregistrat la organele competente, certificate constatatoare privind plata taxelor la bugetul de stat si local, garantia de participare - 260, taxa documentatie - 100 lei
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
redeventa cea mai mare
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 27.01.2009 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
deschiderea ofertelor va avea loc in data de 27.01.2009, ora 10 in sala de Consiliu a Primariei municipiului Lupeni. Pretul de pornire este de 15, 16 lei/mp/an. Concesionarea re face pe 49 de ani.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: str. 1 Decembrie nr. 35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330190, Romania, Tel.0254211574, Fax: 0254216333
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoles, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 02131004642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Deciziile pot fi atacate cu plangere la Curtea de Apel Alba Iulia, sectia contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria municipiului Lupeni - Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Revolutiei, nr.2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Tel.0254560725, Email: [email protected], Fax: 0254560515, Adresa internet (URL): www.lupeni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2008 13:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer