Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONCESIONARE TEREN SUPRAFATA DE 1 355 MP ORAS NAVODARI


Concesionare numarul 169/12.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASULNAVODARI
Adresa postala: Str. Dobrogei nr. 1, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905 700, Romania, Punct(e) de contact: Petrica Adrian Constantin, Tel.0241 - 760 353, Email: [email protected], Fax: 0241 - 761 606, Adresa internet (URL): www.primaria-navodari.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
CONCESIONARE TEREN SUPRAFATA DE 1 355 MP ORAS NAVODARI
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: NAVODARI, Zona Mamaia Nord, DC 86, Zona Hanul Piratilor.
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionare teren-suprafata de 1355 MP. situat in loc. Navodari, str. DC 86, zona Mamaia Nord - Hanul Piratilor, in vederea realizarii obiectivului "SEDIU FIRMA + LOCUINTA DE SERVICIU P + 1 E" conform PUD aprobat prin H.C.L.nr. 54/ 2006.Redeventa 2, 52 lei/mp/an.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
70320000-0 - Servicii de inchiriere sau de vanzare de terenuri (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Teren in suprafata de 1 355 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 455.25 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-prezentarea statutului societatii in copie legalizata; -Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (original); -dovada achitarii taxei de participare si a garantiei de participare.(Taxa de participare 300 lei; garantie de participare 3450 lei;pretul documentatiei 30 lei).
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-acte doveditoare ale situatiei materiale si financiare care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor pentru asigurarile sociale de stat si de sanatate; -scrisoare de recomandare din partea unei banci privind bonitatea ofertantului;
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punctul de vedere al redeventei, respectiv, redeventa cea mai mare.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 20.08.2007 Ora: 12:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: In conformitate cu prevederile art.66 alin.1 si urm. din O.U.G.nr.54/2006, solutionarea litigiilor aparute se face potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
PRIMARIA NAVODARI-DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Adresa postala: Str. Dobrogei nr. 1, Localitatea: Navodari, Cod postal: 0241-760353, Romania, Email: [email protected], Fax: 0241-761660
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2007 14:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer