Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea activitatii de administrare si exploatare a locurilor de parcare din localitatea Baile Felix


Concesionare numarul 121/24.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Sinmartin
Adresa postala: str.Principala nr.105 Sinmartin, Localitatea: Sanmartin, Cod postal: 417495, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Popa, Tel.0259-318.003, Email: [email protected], Fax: 0259-318.003, Adresa internet (URL): www.sanmartin.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea activitatii de administrare si exploatare a locurilor de parcare din localitatea Baile Felix
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: judetul Bihor, comuna Sinmartin, localitatea Baile Felix,
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
administrarea si exploatarea a locurilor de parcare
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
63224000-5 - Servicii de parcare (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
obiectivul concesionat reprezinta totalitatea locurilor de parcare de pe raza localitatii Baile Felix
Intervalul: intre: 100, 000si120, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- sa nu fie in litigiu cu Consiliul Local Sinmartin - sa nu fie adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu a incheiat contract cu Consiliul Local Sinmartin - sa nu fie in faliment sau reorganizare - sa aiba achitate integral datoriile fata de Consiliul Local Sinmartin - sa nu aiba datorii fata de bugetul de stat sau local
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Licitatia publica deschisa cu strigare prin supralicitare directa. Castigator este ofertantul care a facut cea mai mare oferta, la a treia strigare. Pasul de strigare este de 1.000 lei RON
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 05.07.2007 Ora: 16:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.csnc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: str. Parcul Traian, nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259426880, Email: [email protected], Fax: 0259415903
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Sinmartin
Adresa postala: str. Principala, nr. 105, Localitatea: Sinmartin, Cod postal: 417495, Romania, Tel.0259-318003, Email: primaria-sanmartin, Fax: 0259-318003, Adresa internet (URL): www.sanmartin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2007 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer