Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a municipiului Hunedoara


Concesionare numarul 12/20.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Hunedoara
Adresa postala: Str. Libertatii, Nr. 17, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331128, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Schiau, Tel.0254.716.322, In atentia: Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat, Email: [email protected], Fax: 0254.712.251, Adresa internet (URL): http: //www.primariahd.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a municipiului Hunedoara
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Domeniul public al municipiului Hunedoara si institutiile subordonate primariei municipiului Hunedoara
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Dezinsectie, dezinfectie si deratizare pentru institutiile publice subordonate primariei municipiului Hunedoara(scoli, crese, gradinite);dezinsectiea si deratizarea domeniului Public al municipiului Hunedoara(parcuri, zone verzi)
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
74721000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.1)
74721210-4-Servicii de deratizare (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Dezinfectia, dezinsectia si deratizarea municipiului Hunedoara in intravilan(235 Ha)padurea Chizid(50 Ha)malurile raului Cerna si paraului Zlasti
Valoarea estimata fara TVA: 300 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Copie dupa certificatul de inmatriculare, CUI, certificat de atestare fiscala vizat de DGFP prin care sa dovedeasca ca si-a achitat datoriile la bugetul de stat, o adevarinta eliberata de primarie privind achitarea datoriilor la bugetul local, ultima balanta de verificare, bilanturile contabile la 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005, 30.06.2006 . Cazier judiciar al persoanei care are calitatea de administrator.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capitalul social al ofertantului de min. 100.000 RON. Prezentarea a min.2 contracte incheiate in perioada 2003-2005 in val. de 100.000 RON privind dezinfectia, dezinsectia si deratizarea in orasele cu o populatie > 50.000 locuitori
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Licenta de deratizare, dezinfectie, dezinsectie min. cls a II a eliberata de ANRSC .Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2001. Sa faca dovada ca la data inscrierii la licitatie dispune de personal calificat pentru lucrarile conform Caietului de sarcini precum si de utilajele necesare.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.v. economic.Procedura - licitatie publica deschisa
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 13.04.2007 Ora: 15:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Altele
Deschiderea ofertelor - sediul Primariei Municipiului Hunedoara in data de 16.04.2007 ora 10:00
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Termenul limita pt. depunere cererilor de docum. si acces la documente - 05.04.2007 ora15:00Termenul limita pt.primirea ofertelor sau a cererilor de participare - 13.04.2007 ora 15:00Perioada min. de mentinere a ofertei - pana la 15.05.2007MunicipiuluiPret caiet sarcini - 1.000 RON
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Consiliul NAtional de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Contestatia se formuleaza catre CNSC in termen de 10 zile conf. art.256 , art. 272 alin.2
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Municipiului Hunedoara
Adresa postala: B-dul Libertatii nr 17, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331128, Romania, Tel.0254712973, Adresa internet (URL): Serviciul Administratia Domeniului Public si Privat
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2007 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer