Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea in vederea folosintei si intretinerii pasunii comunale cu suprafata de 343,4 ha din comuna Pirjol , judetul Bacau


Concesionare numarul 1554/28.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Parjol (Consiliul Local Parjol, jud. Bacau)
Adresa postala:  COMUNA PARJOL, Localitatea:  Parjol, Cod postal:  607430, Romania, Punct(e) de contact:  VIORICA BOCANCEA, Tel. 0234/384016, Email:  [email protected], Fax:  0234/384024
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea in vederea folosintei si intretinerii pasunii comunale cu suprafata de 343, 4 ha din comuna Pirjol , judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: comuna Pirjol, jud Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Folosinta si intretinerea pasunei prin servicii de defrisare si inlaturarea materialului vegetal nedorit si insamantare pe suprafata totala de 343, 4 ha pasune comunala asigurand-se accesul si exploatarea in conditii optime.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
77312000-0-Servicii de inlaturare a buruienilor (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Suprafata totala de pasuni este de 343, 4 ha, conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 254, 116 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Nu este cazul
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru persoane juridice: Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul de stat si bugetul local;Dovada inregistrarii ofertantilor in Registrul National al Exploatatiilor; Certificat de inregistrare - CUI. Petru persoane fizice: Dovada inregistrarii ofertantilor in Registrul National al Exploatatiilor; Act de identitate; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul local.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu este cazul
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea unui program de pasunat. Asigurarea unei incarcaturi minime de 0, 3 UMV pe ha pentru suprafata solicitata
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, conform Fisei de date a achizitiei.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 21.06.2010 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Din motive tehnice documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati in mod gratuit de la sediul autoritatii contractante, incepand cu data de 31.05.2010, ora 8, 00. Sedinta de deschidere va avea loc in data de 21.06.2010, ora 11, 00 la sediul autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Bulevardul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0110873, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Stefan cel Mare nr.4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600356, Romania, Tel. 0234-513296, Email:  [email protected], Fax:  0234-514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Comuna Pirjol
Adresa postala:  Primaria comunei Pirjol, judet Bacau, Localitatea:  Pirjol, Cod postal:  607430, Romania, Tel. 0234/384016, Email:  [email protected], Fax:  0234/384024
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2010 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer