Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONCESIONAREA IZLAZULUI DIN COMUNA PODARI, JUDETUL DOLJ (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.566.245 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AVIO LUCOS SRL
Anunt de atribuire numarul 134208/27.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PODARI (PRIMARIA PODARI)
Adresa postala: COMUNA PODARI, Localitatea: Podari, Cod postal: 207465, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN GHEORGHITA, Tel. +40 0251339155, Email: [email protected], Fax: +40 0251339155
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONCESIONAREA IZLAZULUIDIN COMUNA PODARI, JUDETUL DOLJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: COMUNA PODARI, JUDETUL DOLJ
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
OBIECTULPREZENTEI PROCEDURI ESTE CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A IZLAZULUI DIN LOCALITATILECOMUNEI PODARI IN SUPRAFATA DE341.70 haIZLAZ
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
77312000-0-Servicii de inlaturare a buruienilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 566, 244.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 472 Denumirea: CONTRACT DE CONCESIUNE
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AVIO LUCOS SRL
Adresa postala: COMUNA COTOFENII DIN DOS, SAT MIHAITA, STR DAN DEFLEURY, NR.80, JUD DOLJ, Localitatea: SAT MIHAITA, Cod postal: 207211, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1566244.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRSTAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 03004, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642/+40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2013 17:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer