Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea lucrarilor de modernizare a Caminului Cultural - satul Tarata, comuna Pirjol, jud. Bacau


Concesionare numarul 1165/16.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Parjol (Consiliul Local Parjol, jud. Bacau)
Adresa postala: COMUNA PARJOL, Localitatea: Parjol, Cod postal: 607430, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA BOCANCEA, Tel.0234/384016, Email: [email protected], Fax: 0234/384024
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea lucrarilor de modernizare a Caminului Cultural - satul Tarata, comuna Pirjol, jud. Bacau
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Satul Tarata, jud Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarea lucrarilor de modernizare a Caminului Cultural - satul Tarata, comuna Pirjol, jud. Bacau
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45236290-9 - Lucrari de reparare a spatiilor de recreere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Lucrari de modernizare a Caminului Cultural din satul Tarata, comuna Pirjol, jud Bacau , conform specificatiilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 418, 093 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr 34/2006;Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile la bugetul de stat;Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile la bugetul local;Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului;Certificat de inregistare emis de Oficiul Registrului Comertului
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privins informatiile generale
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani;Fisa privind experienta similara;Declaratie privind dotarea tehnica a operatorului economic cu utilaje, echipamente si alte mijloace fixe necesare indeplinirii contractului;Declaratie privind asigurarea personalului de specialitate necesar indeplinirii contractului;
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 12.11.2009 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Din motive tehnice autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a pune pe SEAP documenattia de atribuire. Orice operator economic interesat, care a depus o solicitare i preallabil va obtine documentatia in mod gratuit pe suport hartie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavroleos Nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str Stefan cel Mare Nr 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0234-517275, Email: [email protected], Fax: 0234-517275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre aceasta, pe care il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Consiliul Local al comunei Pirjol
Adresa postala: str. Principala nr 122, Localitatea: Pirjol, Cod postal: 607430, Andorra, Tel.0234-384016, Email: [email protected], Fax: 0234-384024
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2009 13:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer