Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea serviciului de salubrizare in orasul Draganesti-Olt


Concesionare numarul 2030/08.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL DRAGANESTI-OLT (PRIMARIA DRAGANESTI-OLT)
Adresa postala:  str. N. Titulescu nr.150, Localitatea:  Draganesti-Olt, Cod postal:  235400, Romania, Punct(e) de contact:  Valencia Ruta, Tel. 0249465815 int 43, 0746144498, Email:  [email protected], Fax:  0249465811
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea serviciului de salubrizare in orasul Draganesti-Olt
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: orasul Draganesti-Olt
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Servicii de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere de la populatie si agentii economici de pe raza orasului Draganesti-Olt
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini si a regulamentului de salubrizare a orasului Draganesti-Olt
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, certificate constatatoare in termen privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor, certificat constatator emis de Registrul Comertului, declaratie privind participarea la licitatie si copie licenta eliberata de ANRSC.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil (anul 2010) vizat si inregistrat de organele competente
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-fisa de informatii generale, lista principalelor servicii similare in ultimii trei ani, recomandari de la beneficiari ai serviciilor similare, declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Modul de asigurare a protectiei mediului, nivelul calitativ, tehnic si functional al solutiilor tehnice propuse, nivelul tarifelor de utilizare, gradul de preluare a riscului de catre concesionar
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 01.08.2011 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104642, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serviciul Juridic al Primariei orasului Draganesti-Olt
Adresa postala:  str. Nicolae Titulescu, nr.150, Localitatea:  Draganesti-Olt, Cod postal:  235400, Romania, Tel. 0249465815, Email:  [email protected], Fax:  0249465811
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2011 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer