Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesionarea suprafetei de 130 mp in vederea realizarii unui cabinet stomatologic in incinta Dispensarului Uman Suplac


Concesionare numarul 1746/15.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUPLAC (PRIMARIA COMUNEI SUPLAC)
Adresa postala:  JUD MURES LOCALITATEA SUPLAC NR.238, Localitatea:  Suplac, Cod postal:  547580, Romania, Punct(e) de contact:  DAN LEON BUCUR, Tel. 0265/456190, Email:  [email protected], Fax:  0265/456112
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesionarea suprafetei de 130 mp in vederea realizarii unui cabinet stomatologic in incinta Dispensarului Uman Suplac
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: LOCALITATEA SUPLAC JUD MURES, DISPENSAR UMAN SUPLAC
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 130 MP IN VEDEREA REALIZARII UNUI CABINET STOMATOLOGIC
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
70130000-1 - Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
130 MP
Valoarea estimata fara TVA: 130 Moneda: EUR
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatie de functionare, in original, sau in copie legalizata sau xerocopie certificata pt. conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Completarea formularului B2 ? Informatii Generale ? Inclusiv la rubrica cifra de afaceri pe ultimi 3 ani2. Bilantul contabil pentru ultimul an 2009
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara FORMULARB3Candidatul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a intreprins in ultimii 3 ani activitati stomatologice , inclusiv laborator dentar. Pentru demonstrarea acestei cerinte, candidatii vor prezenta o declaratie privind descrierea activitatii relevante prestate.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai mare obtinut pe 1 mp
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/15.10.2010
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 28.10.2010 Ora: 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEUS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021-310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures
Adresa postala:  str. Bolyai Farkas nr.30, Localitatea:  Tg.Mures, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 026526.03.23, Email:  [email protected], Fax:  026526.78.56, Adresa internet (URL):  just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
COMUNA SUPLAC
Adresa postala:  STR. PRINCIPALA NR. 238, Localitatea:  SUPLAC, Cod postal:  547580, Romania, Tel. 0265456112, Email:  [email protected], Fax:  0265456112
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2010 07:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer