Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesiune lucrari privind Proiectare-constructie-finantare-operare pentru realizarea obiectivului CONSTRUCTIE POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA.


Concesionare numarul 531/02.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel.0239.619.945, Email: [email protected], Fax: 0239.619.809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesiune lucrari privind Proiectare-constructie-finantare-operare pentru realizarea obiectivului CONSTRUCTIE POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA.
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Braila, municipiul Braila, comuna Vadeni Judetul Tulcea, comunele Smardan, Jijila
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarul isi asuma sarcinile proiectarii, executiei, exploatarii si obtinerii resurselor financiare necesare intretinerii rezultatului lucrarilor. Concesionarul va plati concendentului o redeventa.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45262423-2 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
63223100-9-Servicii de exploatare a podurilor (Rev.1)
74232230-5-Servicii de proiectare a podurilor (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Proiectarea, executia podului in termen de 48 de luni; Exploatarea de concesionar a podului termenul concesiunii este de maxim 30 de ani de la incheierea contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 260, 000, 000 Moneda: EUR
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul individual sau asociatii, prin cumul, trebuie sa aiba, in domeniu de activitate, proiectarea, executia lucrarilor de constructie si respectiv exploatarea podurilor. Ofertantul individual sau asociatii trebuie sa aiba achitate obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributia pentru asigurarile sociale de stat.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri cumulata pe ultimii 3 ani incheiatitrebuie sa fie cel putin de 400, 0 milioane euro si de cel putin 130, 0 milioane euro pe fiecare an, lichiditatea generala>/=100%, solvabilitatea patrimoniala >/=30%, un cont bancar de 5 milioane de euro, dispune de resurse reale de cel putin 100, 00 milioane de euro sau poate deschide o linie de creditare de cel putin 100, 00 milioane de euro.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul individual (sau asociatii prin cumul) a (au) derulat cel putin un contract de concesiune de lucrari similare cu o valoare de 100, 00 milioane de euro sau a (au) incheiat un contract de exploatare poduri si a (au) finalizat un contract de construire pod cu o valoare de cel putin 100 milioane euro, in ultimii 5 ani.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Valoarea investitiei, propunerea tehnica, taxa de trecere pod, nivelul redeventei, protectia mediului si a biodiversitatii, impactul social, durata de executie a investitiei, durata concesiunii.
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 03.10.2008 Ora: 15:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Data si ora deschiderii ofertelor: 06/10/2008, ora 16, 00. Contravaloarea documentatiei este de 300, 00 lei. Plata documentatiei se va face la casieria Consiliului Judetean Braila sau prin virament in contul RO20TREZ15121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Braila. Garantia de participare = 1000000 euro. Plata garantiei se va face in conformitate cu documentatia de atribuire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: str. Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Contestatiile se depun in termen de 10 zile la CNSC
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Consiliul Judetean Braila - Compartiment Juridic
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600/113, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2008 09:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer