Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesiune lucrari privind proiectare constructie - finantare operare - AEROPORT INTERNATIONAL DUNAREA DE JOS BRAILA


Concesionare numarul 409/06.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL IOAN, NICOLAE MOISIU, Tel.0239.619.945, In atentia: GABRIEL IOAN, NICOLAE MOISIU, Email: [email protected], Fax: 0239.619.809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesiune lucrari privind proiectare constructie - finantare operare - AEROPORT INTERNATIONAL DUNAREA DE JOS BRAILA
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Braila Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Vadeni
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul de concesiune pentru lucrari publice AEROPORT INTERNATIONAL DUNAREA DE JOS BRAILA are ca obiect finantarea investitiei, proiectarea si executarea lucrarilor de construire si operarea aeroportului, precum si realizarea de activitati conexe si complementare
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
63410000-6 - Servicii de exploatare a aeroporturilor (Rev.1)
45213330-5-Lucrari de constructii de cladiri pentru transportul aerian (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Concesiune lucrari de proiectare, constructie, finantare operare aeroport pe un teren de 1275, 67 ha Durata contractului de concesiune lucrari : max 49 de ani de la incheierea contractului
Valoarea estimata fara TVA: 258, 125, 546 Moneda: EUR
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul individual sau asociatii, prin cumul, trebuie sa aiba, in domeniu de activitate, proiectare, executie lucrari de constructie si operare aeroporturi. Ofertantul individual sau fiecare asociat trebuie sa aiba achitate obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributia pentru asigurarile sociale de stat
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati trebuie sa fie cel putin de 200 mil lichiditatea generala >/= 100% solvabilita patrimoniala >/= 30% resurse reale de cel putin 200 milioane sau o linie de creditare de cel putin 200 milioane
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ofertantul individual sau asociatii prin cumul sa aiba un contract de concesiune lucrari similare de minimum 200 milioane sau un contract de operare aeroportuara si un contract de construire aeroport de minimum 200 milioane - in ultimii 5 ani incheiati -se prezinte documente din care sa reiasa ca numarul de pasageri prelucrati in ultimii 3 ani a fost de 1000000 dar nu mai putin de 330000 pe an
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
planul de finantare si dezv, propunerea tehn, nivelul redeventei, protectia mediului, impactul social, durata de exec investitie, durata concesiune, cu punctajele prezentate in doc atrib
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 19.05.2008 Ora: 15:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Informatii suplimentare
Data si ora deschiderii ofertelor: 20 mai 2008, ora 15, 00 Contravaloarea documentatiei este de 300, 0 lei Plata documentatie se va face la casieria Consiliului Judetean Braila sau prin virament in contul RO20TREZ15121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Braila Garantia de participare = 1.500.000 Plata garantiei se va face in conformitate cu documentatia
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: contestatiile se depun la CNSC in termen de 10 zile de la primirea documentului contestat
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Consiliul Judetean Braila - Compartimentul Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1 cam. 109, et. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600 int 113, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2008 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer