Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesiune teren in suprafata de 2000mp situat in Mogosoaia, cvartal 40, parcela 553, nr cadastral 50159


Concesionare numarul 1767/09.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MOGOSOAIA
Adresa postala:  SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE, nr.138, Localitatea:  Mogosoaia, Cod postal:  077135, Romania, Punct(e) de contact:  MIhaela Grigore, Tel. 351.66.92, In atentia:  Mihaela Grigore, Email:  [email protected], Fax:  351.66.95
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesiune teren in suprafata de 2000mp situat in Mogosoaia, cvartal 40, parcela 553, nr cadastral 50159
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Mogosoaia
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesiune teren in suprafata de 2000 mp situat in Mogosoaia, cvartal 40, parcela 553, nr cadastral 50159, pentru cladire multifunctionala, conform Caietului de Sarcini
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45211350-7 - Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Concesiune teren in suprafata de 2000 mp situat in Mogosoaia, cvartal 40, parcela 553, nr cadastral 50159, pentru cladire multifunctionala, conform Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 139, 600 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 4 -Informatii generaleFormularul 5 ? Declaratie privind eligibilitateaFormularul 6 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006Formularul 7 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularului 8 ? Informatii privind situatia economico-financiarabilantului contabil si a contului de profit si pierderi aferente ultimilor trei ani (2007, 2008, 2009)raportului de audit financiar pentru ultimii trei ani (2007, 2008, 2009).
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ISO 9001-2000 ?Sisteme de management al calitatii? sau echivalent, pentru domeniul 4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeISO 14001/2004 ?Sistemede management de mediu? sau echivalent, pentru domeniul 4120 -Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeISO 18001 (Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale) pentru domeniul 4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeFormularului 18 - Sanatate si protectia muncii
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 07.12.2010 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Dialog competitiv
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
finantarea va fi asigurata de investitorul privat in baza unui contract de concesiune de lucrari publice
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str Stavropoleos nr 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2010 19:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer