Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesiunea serviciului de salubrizare Comuna Adunatii Copaceni, jud Giurgiu (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: SALSERV ECOSISTEM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137532/17.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Adunatii Copaceni (Consiliul Local al Comunei Comuna Adunatii Copaceni)
Adresa postala: COMUNA ADUNATII COPACENI, Localitatea: Adunatii-Copaceni, Cod postal: 8075, Romania, Punct(e) de contact: CIUCA CONSTANTIN, Tel. +40 0246282176, Email: [email protected], Fax: +40 0246282176, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Concesiunea serviciului de salubrizare Comuna Adunatii Copaceni, jud Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Adunatii Copaceni si satele Mogosesti, Darasti, Varlaam, jud Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salubrizarea gospodariilor si a operatorilor economici si institutiilor publice de pe raza localitatilor Adunatii Copaceni, Mogosesti, Darasti, Varlaam
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90511100-3-Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90513100-7-Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 2.8 RON si 3.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2400 Denumirea: Concesiunea serviciului de salubrizare in com. Adunatii Copaceni, jud Giurgiu
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SALSERV ECOSISTEM S.R.L.
Adresa postala: str. Barca, nr. 6, bl. M 190, sc. 1, et. 6, ap. 38, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051174, Romania, Tel. 456.24.86, Email: [email protected];[email protected], Fax: 456.24.86
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru angajamentele incheiate cu depozite ecologice si valorificari de deseuri, fertantii vor prezenta in max 15 zile de la semnarea contractuluide concesiune , contractele incheiate cu acestia sub sanctiunea rezilierii contractuluide concesiune.Algoritmul de evaluare a ofertelor este: 1. Punctaj total 100 de puncte din care: 1.1 pretul ofertei in cazul gunoiului menajer=60 de puncte; 1.2 pretul ofertei pentru gunoiul provenit din demolari = 10 puncte; 1.3 redeventa ofertata = 30 de puncte;Punctajul total se va calcula prin insumarea punctajului acordat pentru fiecare criteriu de atribuire, dupa cum urmeaza: Pt=P gm + P gd + Red, unde termenii au urmatoarele specificatii: Pt = punctaj total al ofertei; Pgm= pretul ofertei gunoiului menajer, Pgd= pretul ofertei gunoi din demolari; Red=redeventa.I. Pretul gunoiului menajer va avea trei componente: 1. Pretul oferit pentru gunoi menajer/persoana/luna =30 de puncte; 2. Facilitati oferite anumitor persoane - beneficiari de ajutor social si membrii majori ai familiilor acestora (55 de persoane), persoane cu handicap (28 de persoane), veterani si vaduve ale veteranilor de razboi, pensionarii pentru limta de varsta, persoane persecutate politic si vaduvele necasatorite ale acestora, tineri pana in 18 ani inclusiv daca urmeaza o forma de invatamant liceal, cursuri de zi, persoane prevazute la art. 3 alin. 1, lit. b si art. 4 alin. 1 din Legea recunostinei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004 = 20 de puncte; 3. Pretul ofertei gunoiului menajer agent economic/mc/luna.Punctajul gunoiului menajer se va calcul astfel: P gm= P gm pers/luna +P gm facilit. of, anumitor categ. pers./luna + P gm ag. ec/mc. Oferta de pret pentru gunoiul menajer pers/luna cu pretul cel mai scazut va avea 30 de puncte. Restul ofertelor ptr gunoi menajer pe persoana/luna se va calcula dupa formula: Pgm pers/luna = pretul cel mai mic /pret ofertat x 30 puncte . Oferta de pret pentru gunoiul menajer ptr pers cu facilitati /luna cu pretul cel mai scazut va avea 20 puncte. Restul ofertelor privind gunoiul menajer ptr pers cu facilitati/luna se va calcula dupa formula: P gm ptr pers cu facilit/luna = pretul cel mai mic/pret ofertat x 20 puncte. Oferta de pret pentru gunoiul menajer ptr agenti economici /mc cu pretul cel mai scazut va avea 10 puncte. Restul ofertelor privind gunoiul menajer al ag. economici /mc se va calcula dupa formula: P gm /ag ec/mc = pretul cel mai mic / pret oferta x 10 puncte.II. Pretul ofertei gunoiului provenit din demolariPretul ofertat ptr gunoiul din demolari se va raporta la 1000kg. La elaborarea ofertei se va tine seama de faptul ca gunoiul din demolari se va ridica doar pe baza de contract intre cel care detine autorizatie de demolare si operatorul de salubritate.Oferta de pret pentru gunoiul din demolari cu pretul cel mai scazut pe 1000kg va avea 10 puncte. Restul ofertelor privind gunoiul din demolari se va calcula dupa formula: P gd= pretul cel mai mic pe tona/ pretul ofertat x 10 puncte.III. Pentru redeventa cea mai mare se vor calcul 30 de puncte. Restul ofertelor se vor calcula dupa formula: Red = red ofertata/ red cea mai mare x 30 puncte. .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Adunatii Copaceni
Adresa postala: sos. Bucuresti -Giurgiu, Localitatea: Adunatii Copaceni, Cod postal: 0189, Romania, Tel. +40 0264282176
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 16:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer