Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Concesiunea serviciului de salubrizare in Comuna Jilava


Concesionare numarul 2144/09.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA JILAVA (CONSILIUL LOCAL JILAVA)
Adresa postala:  COM. JILAVA, SOS. GIURGIULUI, NR. 279, COD 077120, JUDETUL ILFOV, Localitatea:  Jilava, Cod postal:  077120, Romania, Punct(e) de contact:  NICU MATEI, Tel. 021.457.01.15, Email:  [email protected], Fax:  021.457.11.71
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Concesiunea serviciului de salubrizare in Comuna Jilava
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Jilava
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesiunea serviciului de salubrizare in Comuna Jilava
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90600000-3 - Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
90610000-6-Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
90900000-6-Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini ?Concesiunea serviciului de salubrizare in Comuna Jilava?
Valoarea estimata fara TVA: 3, 116, 456 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. pv. eligibilitate, Decl. pv. neincadrarea la art. 181, Certif. de atestare fiscala, Certif. pv. plata taxelor si imp. locale, Decl. pv. calit. de participant, Certif. participare cu of. independenta, Decl. pv. neincadrarea la art. 69^1, Certif constatator Registrul Comertului, Licenta ANRSC pentru salubrizarea localitatilor.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, Bilant contabil la 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 inregistrat la organele competente, Cifra medie ultimii 3 ani(2008, 2009, 2010) 3000000 lei
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista princ prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, un contract similar, cu o durata de cel putin 1 an pentru o localitate cu cel putin 9000 locuitori si cel putin 500 sedii de agenti economici si/sau institutii publice, Declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu al personalului angajat in ultimii 3 ani, Lista privind personalul propus, Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport si alte mijloace fixe de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului- Autogunoiera ? 2 buc- Autocisterna cu maturatoare automata si dispozitiv stropire ? 1 buc- Utilaj deszapezit dotat cu dispozitiv de imprastiat sare si nisip ? 1 buc, teren in suprafata de cel putin 3000 mp pentru organizarea serviciilor de salubrizare, o cladire de minim 100 de mp, Contract cu o groapa de gunoi autorizata, Lista cuprinzand subcontractantii ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa economic.Factori de evaluare: Pretul ofertei- 80 puncteNivelul Redeventei - 5 puncteDurata de interventie/mobilizare de la solicitare (ore) ? 15 puncte
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 09.11.2011 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
GARANTIE PARTICIPARE 40000 LEI
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act sau decizie considerata nelegala. Vezi art. 256.2 alin. (1) lit. a) din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Biroul de Urbanism Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Durabila
Adresa postala:  Sos. Giurgiului, nr. 279, Com. Jilava, Jud. Ilfov, Localitatea:  Jilava, Cod postal:  077120, Romania, Tel. 021.457.01.15, Email:  [email protected], Fax:  021.457.11.71, Adresa internet (URL):  www.primariajilava.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2011 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer