Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze Naturale din Romania cu sistemul de transport Vest European pe directia Szeged Nadlac Arad- etapa II Pecica Nadlac


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
66.338.512 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Amarad SA Arad - lider asociatie
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 60713/08.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Adela Pinzar, Tel.0269803200, Email: [email protected], Fax: 0269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze Naturale din Romania cu sistemul de transport Vest European pe directia Szeged Nadlac Arad- etapa II Pecica Nadlac
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Szeged Nadlac Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze Naturale din Romania cu sistemul de transport Vest European pe directia Szeged Nadlac Arad- etapa II Pecica Nadlac
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231221-0 - Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66, 338, 511RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 107 Denumirea: Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze Naturale din Romania cu sistemu
V.1) Data atribuirii contractului 4/15/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Amarad SA Arad - lider asociatie
Adresa postala: Aurel Vlaicu, Localitatea: Arad, Cod postal: -, Romania, Tel.0257289850, Fax: 0257289850
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66338511.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pretul total al contractului este de 66.338.511, 68 lei la care se adauga TVA.Din valoarea totala a ofertei, valoarea facilitatilor puse la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar este de 18.512.823 lei (respectiv 13.543.297 lei-materialul tubular si 4.969.526 lei materialul de izolare) .Astfel, valoarea platibila pentru executia lucrarii este de 47.825.688, 67 lei, la care se adauga TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleus nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia Contencios Admnistrativ si Fiscal
Adresa postala: P-ta IC Bratianu nr.2 , ,Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: -, Romania, Tel.0258/810286, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA Medias Directia Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Tel.0269/803091, Fax: 0269/803091
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2009 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer