Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Conducta gaz panou N.V. Sarmasel - S.C. Balda


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.870.642 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMINSTA SRL CRISTESTI
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 936/22.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor , nr. 23, ,Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florina Fratila, Tel.0265402800, In atentia: Florina Fratila, Email: [email protected], Fax: 0265306340
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Conducta gaz panou N.V. Sarmasel - S.C. Balda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sarmasel - S.C. Balda
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conducta gaz panou N.V. Sarmasel - S.C. Balda
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255000-9 - Lucrari de constructii pentru industria petrolului si a gazului (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 870, 642.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5910
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5910 Denumirea: Conducta gaz panou N.V. Sarmasel - S.C. Balda
V.1) Data atribuirii contractului 3/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMINSTA SRL CRISTESTI
Adresa postala: str. Viilor, nr, . 742, ,Localitatea: Cristesti, Cod postal: 547185, Romania, Tel.0265/252724, Fax: 0265/252326
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 104515.00 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72743.81 Moneda: USD Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr.38, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curte de apelTg.Mures
Adresa postala: str. Justitiei , nr. 1, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265/263694, Fax: 0265/269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de depunere a contestatiilor este de 5 zile de la data luarii la cunosttiinta de catre contestator a actului autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES
Adresa postala: str. Salcamilor , nr. 23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel.0265/402800, Fax: 0265/306340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.04.2007 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer