Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Conducta transport gaze naturale 20" Plataresti - Balaceanca


Anunt de participare (utilitati) numarul 64231/19.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Hentea, Tel.0269803203, Email: [email protected], Fax: 0269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Conducta transport gaze naturale 20" Plataresti - Balaceanca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sistemul national de transport gaze naturale
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conducta transport gaze naturale 20" Plataresti - Balaceanca
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231221-0 - Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-
Valoarea estimata fara TVA: 4, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 80000 lei sau OP in contul RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001 deschis la BCR Medias
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea ultimului bilant contabil vizat, prezentarea cifrei de afaceri Ca min.8000000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista cu lucrari executate in ultimii cinci ani, a caror obiect a fost executia unor lucrari similare, insotita de certificari de buna executie, si care sa contina valori, perioade si locul executiei lucrarior, modulde indeplinire a obligatiilor, beneficiari.Experienta similara solicitata in valoare de 2000000 lei care poate fi sustinuta prin prezentarea a 3 contracte de executie lucrari similare.Se va prezenta si minim 2 recomandari din partea altor beneficiari de lucrari similare celei supusa licitatiei. Prezentarea listei privind dotarea proprie, necesara pentru indeplinirea contractului de lucrari. Prezentarea listei cu personalul de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari.Prezentarea dosarului privind sistemul propriu de conducere si asigurarea calitatii respectiv ISO9001/2001 sau echivalent, ISO14001/2005 sau echivalent, OHASAS18001 sau echivalent. Se vor prezenta autorizatii tip ETC, ETR emise de ANRE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2008 08:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: Scrisoare de intentie transmisa pe fax nr.0269/844832, insotita de OP in cont RO 09 RNCB 0231019525310001 deschis la BCR Medias.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2008 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2008 10:00
Locul: Medias str. P-ta C.I. Motas nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleus, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: I.C. Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 550118, Romania, Tel.0258/810286, Fax: 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA , Directia Juridica
Adresa postala: P-ta C.I. Motas nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269/803402, Fax: 0269/803402
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2008 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer