Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONDUCTE SI INSTALATII PENTRU PUNEREA IN PRODUCTIE A SONDELOR 1 FULGA, 1 SALCIILE, 1 MERI, 1 LIPIA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.103.804 RON

Castigatorul Licitatiei: INSPET S.A.
Anunt de atribuire numarul 141402/01.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 136925
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: florica jacota, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONDUCTESI INSTALATII PENTRU PUNEREA IN PRODUCTIE A SONDELOR 1 FULGA, 1 SALCIILE, 1 MERI, 1 LIPIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: judetele Prahova, Ilfov si Ialomita
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul de investitii cuprinde lucrarile necesare pentru exploatarea si livrarea in SNT a gazelor dinstructurile Meri, Lipia, Salciile si Fulga - perimetrul RG-06 zona Snagov, pentru sondele ramase pe gaze si pentru un numar de 19 sonde propuse.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 103, 803RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S007-007986din10.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16428 Denumirea: Conducte si instalatii pentru punerea in productie a sondelor 1 Fulga, 1 Salciile, 1 Merii, 1 Lipia-
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSPET S.A.
Adresa postala: Str. Democratiei, nr. 15, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100558, Romania, Tel. +40 722673733, Email: [email protected], Fax: +40 244512167, Adresa internet (URL): WWW.INSPETSA.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7689070.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4592721.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 16429 Denumirea: Conducte si instalatii pentru punerea in productie a sondelor 1 Fulga, 1 Salciile, 1 Merii, 1 Lipia
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSPET S.A.
Adresa postala: Str. Democratiei, nr. 15, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100558, Romania, Tel. +40 722673733, Email: [email protected], Fax: +40 244512167, Adresa internet (URL): WWW.INSPETSA.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18728880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10160962.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 16665 Denumirea: Conducte si instalatii pentru punerea in productie a sondelor 1 Fulga, 1 Salciile, 1 Merii, 1 Lipia
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONDMAG S.A.
Adresa postala: Str. Avram Iancu nr.52, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500075, Romania, Tel. 0268-414954, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0268-471706, Adresa internet (URL): www.condmag.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19928410.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10350120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanticlasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant, cu eventualele amendamente, daca exista.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul contracte
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402171, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer