Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Confectie si montaj pachete nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.906.369 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ENERGOMONTAJ S.A. Bucuresti Sucursala Oradea
Anunt de atribuire numarul 143397/14.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139171
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Adresa postala: SOS BORSULUI NR. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 359409505, In atentia: Buta Rodica ? Sef Birou Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 259463661, Adresa internet (URL): www.seoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Confectie si montaj pachete nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul S.C. Electrocentrale Oradea S.A., din Oradea, Sos. Borsului, nr. 23, judetul Bihor.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia produselor si serviciilor necesare pentru confectia si montajul pachetelor nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si anexelor sale (Liste de cantitati de produse pachete 3 si 4 si Liste de cantitati de servicii pachete 3 si 4), respectiv: confectie si livrare serpentine(1, 2, 3, 4) pentru pachetele nr. 3 si 4; lucrari pregatitoare (confectionare platforme, montat si demontat trolii, montat si demontat tachelaje etc); montat/demontat schele; demontat, confectionat si montat manta cazan (cu procurare tabla); demontat/montat vata minerala (cu procurare); demontat/montat zidarie perete lateral in zona pachetelor nr. 3 si 4 (cu procurare); demontat/montat pachete nr. 3 si 4/serpentine din teava; repararea grinzilor de beton ce sustin pachetele nr. 3 si 4; controale nedistructive suduri; probe hidraulice; proiecte reparatie inlocuire pachete economizor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161700-9 - Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
50531100-7-Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 906, 369RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S087-148536din04.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15 R Denumirea: Confectie si montaj pachete nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ENERGOMONTAJ S.A. BucurestiSucursala Oradea
Adresa postala: Str. Ogorului, nr.36C, judetul Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410554, Romania, Tel. +40 259423344, Fax: +40 259423007
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2682900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1906369.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 165201.60
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Contravaloarea partii de constructii (demontare/montare izolatie si zidarie refractara la pachetele nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bihor
Adresa postala: Str. Parcul Traian, nr. 10, judetul Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +40 259414896
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Borsului, nr. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel. +40 359409505, Fax: +40 259463661
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 07:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer