Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Confectie si montaj pachete nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
185.377 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ENERGOMONTAJ S.A. Bucuresti ? Sucursala Oradea
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 141308/30.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Adresa postala: SOS BORSULUI NR. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 359409508, In atentia: Buta Rodica ? Sef Birou Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 259463661, Adresa internet (URL): www.seoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Confectie si montaj pachete nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul S.C. Electrocentrale Oradea S.A., din Oradea, Sos. Borsului, nr. 23, judetul Bihor.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii si produse suplimentare/aditionale lacontractul nr. 14R/11.07.2013 avand ca obiect?Confectie si montaj pachete nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161700-9 - Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
50531100-7-Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
185, 376.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 143397
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act aditional nr.1/2013 la contractul nr. 15R/2013 Denumirea: Confectie si montaj pachete nr. 3 si 4 economizor cazan nr. 4
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ENERGOMONTAJ S.A. Bucuresti ? Sucursala Oradea
Adresa postala: Str. Ogorului, nr. 36C, judetul Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410554, Romania, Tel. +40 259423344, Fax: +40 259423007
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 185376.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bihor
Adresa postala: Str. Parcul Traian, nr. 10, judetul Bihor, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +40 259414896
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Borsului, nr. 23, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel. +40 359409505, Fax: +40 259463661
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer