Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare cldire Colegiul National Ion Maiorescu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.948.944 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSIG S.A.
Anunt de atribuire numarul 31862/17.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25416
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIULGIURGIU
Adresa postala: SOSEAUA BUCURESTI NUMARUL 49-51, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Punct(e) de contact: FLORINA NEGOITA, Tel.0246213588, Email: [email protected], Fax: 0246213747, Adresa internet (URL): www.primaria-giurgiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare cldire Colegiul National Ion Maiorescu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Colegiul National Ion Maiorescu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
consolidare cladire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212350-4 - Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 948, 944RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
durata de executie
20%
Descriere:
2.
pretul ofertei
60%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25853 Denumirea: Consolidare Colegiul National Ion Maiorescu - monument istoric
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSIG S.A.
Adresa postala: str. Libertatii, nr. 9, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 80381, Romania, Tel.0246214403, 0722343087, Email: [email protected], Fax: 0246218340
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4033814.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3948944.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice.
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Giurgiu
Adresa postala: sos. Bucuresti, nr. 49-51, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246213588, Email: [email protected], Fax: 0246213747
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2008 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer