Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSOLIDARE MAL FLUVIU DUNAREA IN ZONA DIGULUI DE APARARE BADALAN, JUDETUL GALATI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.818.568 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC VEGA'93 SRL GALATI
Anunt de atribuire numarul 52856/05.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49275
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  VALERIU ANDREESCU, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSOLIDARE MAL FLUVIU DUNAREA IN ZONA DIGULUI DE APARARE BADALAN, JUDETUL GALATI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: MUNICIPIUL GALATI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXCAVATII ALBIE 124000 MC, ANROCAMENTE PIATRA 41000 MC, UMPLUTURI CORP DIG 36000 MC, SALTEA ANTIEROZIONALA 27000 MP
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 818, 567.43EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret oferta
51%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
14%
Descriere:
4.
factori de mediu
5%
Descriere:
5.
caracteristici tehnice si functionale ale proiectului tehnic
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S92-124996din14.05.2008
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S100-134218din24.05.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17386 Denumirea: Consolidare mal fluviu Dunarea in zona digului de aparare Badalan, jud. Galati
V.1) Data atribuirii contractului 10/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VEGA'93 SRL GALATI
Adresa postala:  STR. SIDERURGISTILOR, NR.7, TRONSON 4, INCINTA VEGA HOLDING, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800480, Romania, Tel. 0236464116, Fax:  0236473087, Adresa internet (URL):  -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8200000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3818567.43 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 14, 000, 013.77 Moneda: RON
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiecte prioritare de mediu si gospodarirea apelor
VI.2) Alte informatii
Reluare procedura;Lucrarile se executa intr-o zona protejata de mediu. Vor fi executate dinspre apa spre uscat;Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  B-dul A. Panu, nr. 25, localitatea Iasi, judetul Iasi, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 023.217808, Fax:  023.217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic -Directia Apelor Prut
Adresa postala:  str. Th Vascauteanu, nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232218192, Fax:  0232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2008 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer