Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare pavilioane vechi - corp L


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.098.435 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONSTRUCTII GALASSINI - S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 35402/06.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23566
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Oradea
Adresa postala: str. Universitatii nr.1, Oradea, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410087, Romania, Punct(e) de contact: Dorina Gligor, Gheorghe Popa, Tel.0259/408117, Email: [email protected], Fax: 0259/432789
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare pavilioane vechi - corp L
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oradea, str.Universitatii nr.1 corp L
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de consolidare acoperis, tamplarie pvc, asigurare confort termic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 1, 098, 435 RON si 1, 369, 771RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 135 Denumirea: Consolidare pavilioane vechi - corp L
V.1) Data atribuirii contractului 11/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONSTRUCTII GALASSINI - S.R.L.
Adresa postala: Bors nr.278, jud. Bihor, Localitatea: Bors, Cod postal: 417078, Romania, Tel.0259 419915, Fax: 0259 419916
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 1098435.00/1369771.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoles nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bihor
Adresa postala: str. Parcul Traian nr. 5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel.0259 414484, Fax: 0259 414484
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul tehnic - investitii
Adresa postala: str. Universitatii nr. 1, pavilion I, parter, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410087, Romania, Tel.0259 408117, Email: [email protected], Fax: 0259 432789
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2008 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer