Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSOLIDARE PILA POD KM 38+530, LINIA CF 504 ADJUD - SICULENI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.175.013 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONFER GROUP S.R.L. ONESTI
Anunt de atribuire numarul 58003/19.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 48236
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Marcela Pangrati, Tel.0236/461236, In atentia: Silvica Mihalache si Marcela Pangrati, Email: [email protected], Fax: 0236/461236
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSOLIDARE PILA POD KM 38+530, LINIA CF 504 ADJUD - SICULENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: linia 504 Adjud Siculeni km 38+530 intre statiile cf Onesti si Tg. Trotus
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executarea unor incinte de minipiloti; consolidarea terenului de fundare de sub pilele existente, respectiv in interiorul incintei; realizarea unei camasuieli din beton armat; repararea cuzinetilor si pozitionarea corecta a aparatelor de reazem
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 175, 013.03RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
702/1/473
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 430 Denumirea: Consolidare pila pod km 38+530, linia 504 Adjud - Siculeni
V.1) Data atribuirii contractului 11/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONFER GROUP S.R.L. ONESTI
Adresa postala: Str. Garii, nr. 7, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601143, Romania, Tel.0234/314858, Fax: 0234/315740
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2175013.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): credit extern Banca de Dezvoltare a Comunitatii Europene (imprumut acordat conform OUG 122/2005)
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3;, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800685, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadru SRCF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2008 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer