Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSOLIDARE, RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL - MUZEUL DE ARTA CRAIOVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.832.032 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA , lider in asocierea cu SC CORAL SRL
Anunt de atribuire numarul 95181/15.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91273
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala:  Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  CRISTIAN UNGUREANU, Tel. 0251408200, int.361, 362, Email:  [email protected], Fax:  0251408230, Adresa internet (URL):  www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSOLIDARE, RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL - MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUZEUL DE ARTA CRAIOVA, MUNICIPIUL CRAIOVA
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL - MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
45212314-0-Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45212350-4-Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 832, 033RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Punctajul tehnic
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S44-064703din04.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 87 Denumirea: Consolidare restaurare palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA , lider in asocierea cu SC CORAL SRL
Adresa postala:  str.Soseaua Alexandriei, nr.152, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  051543, Romania, Tel. 0213172333, Fax:  021312325
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23136691.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18832033.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul de interventie 5.1
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  B.dul N.Titulescu, nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200188, Romania, Tel. 0251/418568, Fax:  0251/418568
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str. Unirii, nr.19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200173, Romania, Tel. 0251/408213, Fax:  0251/408213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2010 08:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer