Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare Scoala de Arte si Meserii, Nr. 3, Ion Creanga, Tg. Neamt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.081.967 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C."BAUTEN CONSULTING" S.R.L. BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 23947/08.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12859
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA DE ARTE SI MESERII NR.3 "ION CREANGA" TG.NEAMT
Adresa postala: Str. Mihail Sadoveanu nr.20, Tirgu Neamt, Localitatea: Targu Neamt, Cod postal: 615202, Romania, Punct(e) de contact: LIDIA-DORINA PASALAU, Tel.0233791708, Email: [email protected], Fax: 0233791709, Adresa internet (URL): LIDIA-DORINA PASALAU
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare Scoala de Arte si Meserii, Nr. 3, Ion Creanga, Tg. Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Scoala de Arte si Meserii, Nr. 3, Ion Creanga, Tg. Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare Scoala de Arte si Meserii, Nr. 3, Ion Creanga, Tg. Neamt
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 081, 967RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul cel mai mic
70%
Descriere:
2.
termen de executie
15%
Descriere:
3.
garantia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1816 Denumirea: Consolidare Scoala de Arte si Meserii, Nr. 3, Ion Creanga Tg.Neamt.
V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C."BAUTEN CONSULTING" S.R.L. BUCURESTI
Adresa postala: B-dul Unirii;Nr.16;Bl.5A;Ap.4;Sector 4; Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040106, Romania, Tel.031-8048849, Fax: 031-8048849
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2081967.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Scoala de Arte si Meserii Nr.3 "Ion Creanga" Tg.Neamt
Adresa postala: Str.M.Sadoveanu; Nr.20, Localitatea: Tg. Neamt, Cod postal: 615200, Romania, Tel.0233791708, Email: [email protected], Fax: 0233791709
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2007 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer