Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare si reabilitare Sc. cu clasele I-VIII nr. 17 Ecaterina Teodoroiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
878.655 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Casa Prest Construct SRL
Anunt de atribuire numarul 85259/11.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72108
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRAILA
Adresa postala: Piata Independentei, nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Strategii, Programe, Proiecte, Tel.0239619180, In atentia: Marius Mateescu, Email: [email protected], Fax: 0239694994, Adresa internet (URL): www.primariabr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare si reabilitare Sc. cu clasele I-VIII nr. 17 Ecaterina Teodoroiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Braila, Sc. cu clasele I-VIII nr. 17, Ecaterina Teodoroiu.
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare si reabilitare cladire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
878, 655RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
70%
Descriere:
2.
Termen de executie
20%
Descriere:
3.
Perioada de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
28859/25.08.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36575 Denumirea: Contract de lucrari "Consolidare si reabilitare Scoala Ecaterina Teodoroiu"
V.1) Data atribuirii contractului 10/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Casa Prest Construct SRL
Adresa postala: Str. Gradinii Publice, nr. 6, Localitatea: Braila, Cod postal: 810022, Romania, Tel.0239611097, Fax: 0239611097
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1403300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 878655.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4, Proiectul: Consolidare si reabilitare scoala cu clasele I-VIII nr. 17 Ecaterina Teodoroiu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de licitatie se poate descarca din SEAP. Datorita dimensiunilor mari, plansele nu au putut fi incarcate in SEAP si se pot obtine in format electronic de la sediul autoritatii contractante din Str. Vapoarelor nr. 2, Braila, persoana de contact dl. Marius Mateescu.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: off[email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236460027, Fax: 0236460027
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UATM Braila, Directia Juridic Contencios
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239694947, Fax: 0239692394
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2009 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer