Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSOLIDARE SI REPARARE SEDIU DADR C-TA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.277.362 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BIGIZ CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 39682/14.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 21383
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
Adresa postala: Mun. Constanta, str. Revolutiei din 22 Dec. 1989 nr. 17-19, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900735, Romania, Punct(e) de contact: Nicusor Cealera, Tel.0241481431, Email: [email protected], Fax: 0241481435
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSOLIDARE SI REPARARE SEDIU DADR C-TA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SEDIUL DADR CONSTANTA STR. REVOLUTIEI DIN 22 DEC 1989 NR. 17-19
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii generale si de renovare la sediul DADR C-ta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 277, 362RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
perioada de garantie
10%
Descriere:
2.
tamplarie pvc
10%
Descriere:
3.
gresie
10%
Descriere:
4.
sindrila bituminoasa
10%
Descriere:
5.
tencuiala decorativa
10%
Descriere:
6.
pretul ofertei
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9712/19.11.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: LUCRARI DE CONSOLIDARE SI REPARARE SEDIU DADR CONSTANTA
V.1) Data atribuirii contractului 1/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BIGIZ CONSTRUCT SRL
Adresa postala: str.SILOZULUI NR.101 MEDGIDIA, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 907456, Romania, Tel.0241/810627, Fax: 0241/810627
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3277362.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 18
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030873, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. TRAIAN NR. 23, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900574, Romania, Tel.0241606003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DADR CONSTANTA COPMARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: STR. REVOLUTIEI DIN 22 DEC 1989 NR. 17-19, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900735, Romania, Tel.0241481431, Email: [email protected], Fax: 0241481435
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2008 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer