Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Consolidare sistem rutier prin reciclare "ïn situ" si protectie cu tratament bituminos DC 70, DN2A - Crisan, L=4 km"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.538.212 RON

Castigatorul Licitatiei: Regia Autonoma Judeteana De Drumuri Si Poduri Constanta
Anunt de atribuire numarul 126416/11.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CRUCEA (PRIMARIA COMUNEI CRUCEA)
Adresa postala: Soseaua Constantei, nr. 45, Localitatea: Crucea, Cod postal: 907095, Romania, Punct(e) de contact: Alina Bagiu, Tel. +40 241/874825, Email: [email protected], Fax: +40 241874825, Adresa internet (URL): www.primaria-crucea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Consolidare sistem rutier prin reciclare "ïn situ" si protectie cu tratament bituminos DC 70, DN2A - Crisan, L=4 km"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DC 70, Dn2A-Crisan
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare drum
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 538, 211.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2472 Denumirea: Consolidare sistem rutier prin reciclare "in situ" si protectie cu tratament bituminos Dc70, Dn2A Cr
V.1) Data atribuirii contractului 06.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Regia Autonoma Judeteana De Drumuri Si Poduri Constanta
Adresa postala: Str.Celulozei nr.15A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900155, Romania, Tel. +40 241630696, Fax: +40 241630696
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1538211.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Crucea
Adresa postala: Soseaua Constantei nr.45, Localitatea: Crucea, Cod postal: 907095, Romania, Tel. +40 241874703, Fax: +40 241874703
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2012 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer