Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare terasament CF Km 65+300 - Km 66+200, linia CF Titu - Pietrosita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.998.534 RON

Castigatorul Licitatiei: GDO MOV IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 100361/13.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 93036
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala CF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii Publice, Tel. 021/319.9539-133.204 ; 133.065, In atentia:  Liliana Lospa, Email:  [email protected], Fax:  021/318.2381, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare terasament CF Km 65+300 - Km 66+200, linia CF Titu - Pietrosita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Km 65+300 - Km 66+200, linia CF Titu - Pietrosita
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare terasament CF Km 65+300 - Km 66+200, linia CF Titu - Pietrosita
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112500-0 - Lucrari de terasament (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 998, 534.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Durata de garantie
15%
Descriere:
4.
Sistemul propriu de asigurare a calitatii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 668 Denumirea: Consolidate terasament CF Km 65+300 - Km 66+200, linia CF Titu - Pietrosita
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GDO MOV IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Str.I.L. Caragiale, Nr.10, Ap.22, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430121, Romania, Tel. 0213139101, Email:  [email protected], Fax:  0213139101
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11057501.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6998534.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Tel. 021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021.319.51.83, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Autoritatii Contractante- Sucursala Regionala CF Bucuresti
Adresa postala:  Piata Garii de Nord, nr. 1- 3, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010858, Romania, Tel. 021.319.95.39-133.323, Fax:  021.318.23.81, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2010 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer