Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare terasament CF linia Pascani-Timisesti, Km 3+240-3+650


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.965.835 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DARIA CONST SRL NEGESTI OAS
Anunt de atribuire numarul 43167/03.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 35564
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Punct(e) de contact: Cecilia Agapi, Tel.0232/273507, Email: [email protected], Fax: 0232/273507, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare terasament CF linia Pascani-Timisesti, Km 3+240-3+650
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: linia Pascani-Timisesti, km.3+240-3+650
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare terasament CF prin refacere contrabancheta si taluz rambleu Km 3+228-3+681, sant de pamant la baza contrabanchetei Km 3+203-3+675 si amenajare drum acces in lungime de 1500 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112500-0 - Lucrari de terasament (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 965, 834.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 389 Denumirea: Consolidare terasament CF linia Pascani-Timisesti, km. 3+240-3+650
V.1) Data atribuirii contractului 4/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DARIA CONST SRL NEGESTI OAS
Adresa postala: str. 1 iunie, nr.7, Localitatea: Negresti Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel.0261/853572, Fax: 0261/853572
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4373000.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1965834.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 018073, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Vasile Conta nr.28, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700106, Romania, Tel.0232/212510, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SRCF Iasi
Adresa postala: Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Tel.0232/215600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2008 15:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer