Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Consolidare terasamente pe DJ 661, Tantareni- Tg.Carbunesti-Sacelu-Crasna la km 56+401, km 61+927 si km 62+924


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.433.593 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA SC TEHCON ROMPREST SRL & SC ROVIMCON COMPANY SRL & SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
Anunt de atribuire numarul 74212/23.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 63518
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: STRICESCU DANIELA, Tel.0253214006, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Consolidare terasamente pe DJ 661, Tantareni- Tg.Carbunesti-Sacelu-Crasna la km 56+401, km 61+927 si km 62+924
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In judetul Gorj, pe drumul judetean DJ661, Tantareni-Tg. -Carbunesti-Sacelu-Crasna la km 56+401, km 61+927 si km 62+924, com Sacelu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele obiective necesare realizarii acestor lucrari de consolidare sunt : - Dren longitudinale- Drenuri transversale- Drenuri forate orizontal- Santuri pereate- Santuri ranforsate- Consolidare terasamente cu coloane benotto- Amenajarea drumului in zona afectata
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 433, 593RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2504
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4885 Denumirea: Consolidare terasamente pe DJ 661, Tantareni- Tg.Carbunesti-Sacelu-Crasna la km 56+401, km 61+927 si
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA SC TEHCON ROMPREST SRL & SC ROVIMCON COMPANY SRL & SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
Adresa postala: CALEA BUCURESTI, NR.224E, ETAJ 1, CAMERA 25, CVLADIREA REAB, JUDET ILFOV, Localitatea: OTOPENI, Cod postal: 075100, Romania, Tel.0312261051, Fax: 0312261050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6111700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3433593.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform art.40, alin.2 din OUG nr.34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens un exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie, deoarece, din motive tehnice (volumul foarte mare, ce cuprinde, inclusiv planse desenate pentru detalii de executie), nu a fost posibila atasarea documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str.Nicolae Titulescu, nr.4, judetul Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/415601, Fax: 0251/415601
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala: str. Victoriei, nr.2-4, jud Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Tel.0253/214006, Fax: 0523/212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2009 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer