Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSOLIDARE,EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE -M.Kogalniceanu,jud. Tulcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
848.402 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A
Anunt de atribuire numarul 34136/25.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17028
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
Adresa postala: Com.Mihail Kogalniceanu, Jud.Tulcea, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 827145, Romania, Punct(e) de contact: Anastase Alexe, Tel.0240563001, In atentia: ref. Mangulica Ionela, Email: [email protected], Fax: 0240563001, Adresa internet (URL): http: //www.freewebs.com/clkogalniceanu
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSOLIDARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE -M.Kogalniceanu, jud. Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Executarea de lucrari se vor efectua la actualul sediu al Primariei.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia mai sus mentionata presupune lucrari de inginerie si de constructii la actualul sediu al Primariei in loc. Mihail Kogalniceanu.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45220000-5 - Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
848, 402.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36 Denumirea: CONSOLIDARE , EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE LOC. MIHAIL KOGALNICEANU
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A
Adresa postala: str. Toma Cozma, nr.13, Localitatea: IASI, Cod postal: 700554, Romania, Tel.0232/262065, Email: [email protected], Fax: 260070
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1080000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 848402.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sect.3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Mihail Kogalniceanu
Adresa postala: com. Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, loc.Mihail Kogalniceanu., Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 027145, Romania, Tel.0240563001, Email: [email protected], Fax: 0240563001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2007 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer