Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID), a statiei de sortare si a statiei de compostare de la Fratesti, judetul Giurgiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.073.920 RON

Castigatorul Licitatiei: IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 115041/29.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 110021
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala:  str. Bucuresti, nr.10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Punct(e) de contact:  Lidia Pana, Tel. 0372462637, In atentia:  Dragomir Florentina, Email:  [email protected], Fax:  0372462666, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID), a statiei de sortare si a statiei de compostare de la Fratesti, judetul Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Fratesti, Judetul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID), a statiei de sortare si a statiei de compostare de la Fratesti, judetul Giurgiucare va cuprinde si Proiectarea si executia constructiilor si a statiei de epurare levigat;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45222110-3-Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
45253800-3-Lucrari de constructii de statii de compostare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 073, 918RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S27-043776din05.02.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 132 Denumirea: Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID)
V.1) Data atribuirii contractului 6/10/2011
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Eroilor, Nr.6-8, Localitatea:  Voluntari, Cod postal:  077190, Romania, Tel. 0212404041, Email:  [email protected], Fax:  0212402056, Adresa internet (URL):  www.iridexgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51614185.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37073918.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE INJUDETUL GIURGIU" finantat prin Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Giurgiu
Adresa postala:  Str. Episcopiei, nr. 13, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080031, Romania, Tel. 0246/212725, Email:  [email protected], Fax:  0246/217492
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala:  str.Bucuresti, nr.10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Tel. 0372462611, Email:  [email protected], Fax:  0372462651, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.06.2011 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer