Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUCTIA DEPOZITULUI ZONAL DE DESEURI, A INSTALATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME IN JUDETUL MURES, ROMANIA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
100.750.640 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea: SC HIDROCONSTRUCTIA S.A. - IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L. - ARGIF PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 121998/17.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117994
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel. 0265-263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0265-268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUCTIA DEPOZITULUI ZONAL DE DESEURI, A INSTALATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME IN JUDETUL MURES, ROMANIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Mures ? Municipiile Targu Mures (depozit Cristesti) si Reghin, orasele Iernut, Ludus si Sovata, comuna Sanpaul.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea obiectivelor de investitii necesare implementarii proiectului Sistem de Management Integrat al deseurilor in judetul Mures: constructia noului depozit conform de deseuri Sanpaul, proiectarea si executia statiei de tratare mecano-biologica Sinpaul si inchiderea depozitelor neconforme de deseuri Targu Mures-Cristesti, Reghin, Iernut, Ludus si Sovata.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
42990000-2-Diverse utilaje cu utilizare speciala (Rev.2)
45221117-5-Lucrari de constructii de poduri-bascula (Rev.2)
45222110-3-Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
100, 750, 643.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Valoarea, garantata de catre ofertant, a costurilor de operare anuale maximale aferente instalatiei TMB
30%
Descriere:
3.
Numarul termenelor partiale de executie a contractului
5%
Descriere:
4.
Perioada de garantie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8244 din 19 mai 2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S30-049392din12.02.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S101-165471din26.05.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18280 - 1929 Denumirea: Constructia depozitului zonal de deseuri, a TMB si inchiderea depozitelor neconforme in jud. MS, RO
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2011
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea: SC HIDROCONSTRUCTIA S.A. - IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L. - ARGIF PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010562, Romania, Tel. 021-2081426, 021-2081400, Email: [email protected], Fax: 021-2081401, 021-3175203, Adresa internet (URL): www.hidroconstructia.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 101596600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100750643.84 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 18
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 1872960.33
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant SC ELSACO ELECTRONIC SRL Botosani care va realiza partea de instalatii electrice si automatizari.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 2 ? ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate?, fonduri europene 80%, buget de stat 18%, buget local 2%.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures ? Comercial
Adresa postala: str.Justitiei nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. 0265-262010, Email: [email protected], Fax: 0265-311827, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures-Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. 0265263211 int 1216, Email: [email protected], Fax: 026528718
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2011 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer