Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructia Statiei de Compost, a Noului Depozit de Deseuri Feteni si inchiderea Depozitului de Deseuri de la Raureni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.345.815 EUR

Castigatorul Licitatiei: CONSORTIUL HIDRO - IRIDEX format din SC HIDROCONSTRUCTIA SA si SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL
Anunt de atribuire numarul 20518/08.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel.0250731016 int.126, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Constructia Statiei de Compost, a Noului Depozit de Deseuri Feteni si inchiderea Depozitului de Deseuri de la Raureni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Ramnicu Valcea: zona Feteni, zona Raureni, str. Barajului - Raureni
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari (bazat pe Cartea Rosie FIDIC) din cadrul Masurii ISPA 2001/RO/16/P/PE/014 presupune: Componenta 1: Construirea unei instalatii pentru producerea compostului;Componenta 2: Construirea unui nou depozit ecologic pentru deseurile solide nepericuloase municipale;Componenta 3: Inchiderea rampei de gunoi existente.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45253800-3 - Statie de compostare (Rev.1)
45222000-9-Lucrari de constructii pentru lucrari publice, altele decat podurile, puturile si pasajele subterane (Rev.1)
45222110-3-Rampa de deseuri (Rev.1)
74840000-9-Servicii de proiectare specializata (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 345, 814.55EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 40076 Denumirea: Constructia Statiei de Compost, a Noului Depozit de Deseuri Feteni, inchiderea Depozitului de Deseuri
V.1) Data atribuirii contractului 11/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSORTIUL HIDRO - IRIDEX format din SC HIDROCONSTRUCTIA SA si SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL
Adresa postala: PARTENER CONDUCATOR: SC HIDROCONSTRUCTIA SA: CALEA DOROBANTILOR, NR.103-105, SECTOR 1. PARTENER ASOCIAT: SOS.STEFANESTI, NR.6-8, VOLUNTARI, JUD.ILFOV, RO5222318., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010562, Romania, Tel.0212081400, Fax: 0213177764
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11349916.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11345814.55 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Memorandum de Finantare Nr. 2001/RO/16/P/PE/014 ratificat prin Legea 126/2003 cu modificarile si completarile ulterioare(surse de finantare: UE prin programul ISPA, bugetul de stat si bugetul local).
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI Sectia Contencios administrativ
Adresa postala: str. Victoriei, nr.22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/624940, Fax: 0248/211800
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic contencios al Primariei Mun. Rm. Valcea
Adresa postala: PRIMARIA MUN.RM.VALCEA, STR.G-RAL.PRAPORGESCU, NR.34, Localitatea: RM.VALCEA, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2008 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer