Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - constructie scoala 4 sali de clasa si gradinita 1 sala grupa, localitatea Valea Mare,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.512.410 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COREVAS SA
Anunt de atribuire numarul 44186/18.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 57623
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Scoala cu clasele I-VIII nr. 9 "V. Alecsandri" Vaslui
Adresa postala: str. Biruintei, nr. 1, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730227, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Anca Suhan, Tel.0235362162, In atentia: Suhan Mirela Anca, Email: [email protected], Fax: 0235362162
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
constructie scoala 4 sali de clasa si gradinita 1 sala grupa, localitatea Valea Mare,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitate Valea Mare, com. Ivanesti, jud. Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
constructie scoala 4 sali de clasa si gradinita 1 sala grupa va consta in executarea atrei corpuri de cladire : scoala, gradinita si corp anexa. Suprafata de construire 1209mp, teren intravilan sat Valea Mare, com. Ivanesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45214200-2-Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
45214210-5-Lucrari de constructii de scoli primare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 512, 409.48RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
valoarea ofertei
65%
Descriere:
2.
durata de executie
30%
Descriere:
3.
durata de garantare a lucrarilor
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1038 Denumirea: constructie scoala 4 sali de clasa si gradinita 1 sala grupa, localitatea Valea Mare
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COREVAS SA
Adresa postala: str. Spiru Haret, nr. 4, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730226, Romania, Tel.0335407635, Fax: 0235361831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2262401.59 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1512409.48 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu este cazul.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr.4 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Email: [email protected], Fax: 0232/255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul Scolar Judetea Vaslui - serviciul juridic
Adresa postala: str.Alecu Donoci, nr. 2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730122, Romania, Tel.0235/311928, Email: [email protected], Fax: 0235/311715
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2009 13:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer