Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructie si montaj centrala fotovoltaica in cadrul proiectului ?Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in Orasul Mizil, judetul Prahova?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.107.210 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.TOP RAM PROJECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140956/23.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135830
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASULMIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment managementul proiectelor, Tel. +40 244250551, In atentia: Petronela Sturz, Email: [email protected], Fax: +40 244250551, Adresa internet (URL): www.primaria-mizil.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate publica locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii de administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Constructie si montaj centrala fotovoltaica in cadrul proiectului ?Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in Orasul Mizil, judetul Prahova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Mizil, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in constructia unei centrale fotovoltaice cu o putere de varf de 1, 735 MWh pentru producerea de energie electrica nepoluanta din conversia energieie solare in Orasul Mizil, judetul Prahova. Realizarea investitiei consta in: - Lucrari de amanjare a terenului din locatie;
- Realizarea lucrarilor de constructii (gospodarie electrica), livrarea dotarilor (1 cabina poarta, 1 toaleta ecologica), realizarea instalatiilor si racordarea la reteaua de apa, canalizare, gaze, energie termica si energie electrica;
- Livrarea urmatoarelor echipamente: panouri fotovoltaice tip policristalin cu puterea de 305W; sisteme de orientare trakker cu 1 axa, cu sistem de actionare motorizat; invetoare cu puterea de 4200 W;punct de conectare, distributie, monitorizare camp fotovoltaic;
- Montajul echipamentelor;
- Punerea in functiune a centralei fotovoltaice;
- Pregatirea personalului pentru exploatarea obiectivului;
- Probe tehnologice ale centralei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
09331200-0-Module solare fotovoltaice (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45311200-2-Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 107, 210.21RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25718
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S236-388549din07.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13545 Denumirea: Constructie si montaj centrala fotovoltaica in cadrul proiectului ?Centrala fotovoltaica de producer
V.1) Data atribuirii contractului 12.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.TOP RAM PROJECT S.R.L.
Adresa postala: Aleea Barajul Iezerului 6A Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012073, Romania, Tel. +40 312 287 211, Email: [email protected], Fax: +40 312 287 211, Adresa internet (URL): www.top-ram.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25107210.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect "Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in Orasul Mizil, judetul Prahova" POS CCE
VI.2) Alte informatii
Operatorii economici interesati sa depuna o oferta sunt obligati sa viziteze amplasamentul centralei in oricare din zilele de miercuri, ora 10.00, intre ziua urmatoare publicarii anuntului de participare si cel mai tarziu 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici vor comunica in scris punctului de contact (fax/e-mail), cu cel putin 1 zi lucratoare inainte de zilele fixate, datele de identificare ale firmei si reprezentantului sau. In urma vizitei va fi incheiat un proces verbal intre operatorul economic si autoritatea contractanta, care se va anexa propunerii tehnice. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale se va face pe baza pretului ofertei. Daca preturile ofertelor plasate pe primul loc sunt egale, se va solicita reofertarea in plic inchis. In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana. Ofertantii au dreptul de a-si modifica/retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunere numai dupa transmiterea solicitarii scrise. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, conform art. 11, alin. (4) din HG 925/2006. In cazul in care o astfel de Declaratie a fost prezentata de ofertantul declarat castigator al procedurii, Autoritatea contractanta va solicita inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevazute in Declaratie. La semnarea contractului ofertantul castigator va prezenta: Fisa de indentificare financiara (Formular 21), asigurarea impotriva riscului de nerealizare a productiei medii anuale de 2660 MW/h/an si impotriva dezastrelor externe; asigurarea impotriva riscului pierderii excesive de putere panourilor livrate pentru o perioada de 25 de ani, cu beneficiar autoritatea contractanta
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORASULUI MIZIL
Adresa postala: B-dul Unirii, Nr 14, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Tel. +40 244250027, Email: [email protected], Fax: +40 244251120, Adresa internet (URL): www.primaria-mizil.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2013 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer