Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructie sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Ieud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.974.790 RON

Castigatorul Licitatiei: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Anunt de atribuire numarul 20483/13.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8066
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ieud (Consiliul local Ieud)
Adresa postala: NR.116, Localitatea: Ieud, Cod postal: 437170, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE TRAIAN DAVID, Tel.0262336010, Email: [email protected], Fax: 0262336010
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Constructie sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Ieud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Ieud, Jud. Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Retea de canalizare in lungime de 1540 m.Statie de epurare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 974, 790RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: CONSTRUCTIE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA IEUD
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Adresa postala: str. Aleea Electrolizei nr. 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430392, Romania, Tel.0262212862, Email: [email protected], Fax: 0262215015, Adresa internet (URL): www.amisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4994990.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4974790.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Finantat prin O.G.7/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. STAVROPOLEUS NR.6, SECTOR 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic - secretar,
Adresa postala: Consiliul Local Ieud, Nr.116, ,Localitatea: IEUD, Cod postal: 437170, Romania, Tel.0262/336010, Email: [email protected], Fax: 0262/336010
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2007 09:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer