Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONSTRUCTIE STATIE DE EPURARE IN COMUNA POIANA, JUDETUL DAMBOVITA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.890.410 RON

Castigatorul Licitatiei: SC POTENTIAL CONS SRL
Anunt de atribuire numarul 77028/31.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 67516
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Comunei Poiana Dambovita
Adresa postala: comuna Poiana, judet Dambovita, Localitatea: Poiana, Cod postal: 137365, Romania, Punct(e) de contact: Marian Serban, Tel.0245721841, Email: [email protected], Fax: 0245721841, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONSTRUCTIE STATIE DE EPURARE IN COMUNA POIANA, JUDETUL DAMBOVITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA POIANA
JUDETUL DAMBOVITA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie Statie de epurare ape uzate menajere in comuna POIANA judetul Dambovita - conform caietului de sarcini si proiectului tehnic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 890, 410RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2979 Denumirea: Executie statie de epurare ape uzate menajere in comuna Poiana, judetul Dambovita
V.1) Data atribuirii contractului 7/1/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCPOTENTIAL CONS SRL
Adresa postala: Str. Gimnaziului, nr. 18, Targoviste, jud. Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 137365, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3300000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2890410.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. , sector 3 , Localitatea: Bucuresti , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Str. Emile Zola, nr. 4, Ploiesti, jud. Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Poiana, oficiul juridic
Adresa postala: Comuna Poiana, jud. Dambovita , Localitatea: Poiana, Localitatea: Poiana, Cod postal: 137365, Romania, Tel.0245721841, Fax: 0245721723
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2009 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer