Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Constructii poduri, podete, punti pietonale, comuna Rebricea, judetul Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.455.723 RON

Castigatorul Licitatiei: COREVAS S.A.
Anunt de atribuire numarul 29833/14.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25085
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA REBRICEA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA VASLUI)
Adresa postala: comuna Rebricea, judetul Vaslui, Localitatea: Rebricea, Cod postal: 737455, Romania, Punct(e) de contact: Valerica Radu, Tel.0235457050, Email: [email protected], Fax: 0235/457050
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Constructii poduri, podete, punti pietonale, comuna Rebricea, judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Rebricea, judetul Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii poduri, podete, punti pietonale, comuna Rebricea, judetul Vaslui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 455, 723RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1087 Denumirea: CONSTRUCTII PODURI PODETE SI PUNTI PIETONALE
V.1) Data atribuirii contractului 10/23/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COREVAS S.A.
Adresa postala: Spiru Haret, Nr.4, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Tel.0335407635, Email: [email protected], Fax: 0235361831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1353496.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1455723.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravopoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr.25 bis, Localitatea: Isi, Cod postal: 700024, Romania, Email: [email protected], Fax: 0232255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local rebricea
Adresa postala: comuna Rebricea, Localitatea: Rebricea, Cod postal: 737455, Romania, Tel.0235457050, Email: [email protected], Fax: 0235457050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2008 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer